Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Iunie, 2021

ANRCETI anunță ședința publică de aprobare a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru marți 11 mai 2021, ora 10.00, şedinţa publică la care vor fi examinate şi supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie:

1) proiectul privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe de 450, e900 și 2600 MHz, însoțit de Nota informativă;
2) proiectul privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 450 MHz, însoțit de Nota informativă;
3) proiectul privind aprobarea Condiţiilor speciale-tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 450 MHz, însoțit de Nota informativă;
4) proiectul privind aprobarea modificărilor la Condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 2500-2690 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre de acces radio de bandă largă, însoțit de Nota informativă.

Proiectele de hotărâri menționate au fost consultate public în perioada 16.04.2021-30.04.2021. Comentarii și recomandări la proiectele supuse consultărilor publice au parvenit din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii, S.A.„Moldtelecom”, Î.M.„Moldcell”S.A. și 450 MHz Alliance, poziția ANRCETI fiind expusă în Sinteza propunerilor și recomandărilor.

Şedinţa publică se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom.

Persoanele interesate vor putea obține detalii despre accesul la ședința publică, în intervalul orelor 09.00-09.55 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022-251-355.

5 mai 2021

Ultima actualizare: 5/05/2021