Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Februarie, 2023

Numărul utilizatorilor serviciilor de telefonie mobilă a crescut, însă traficul generat de aceștia a scăzut în trimestrul III al anului curent

În trimestrul III al anului 2021, piața serviciilor de telefonie mobilă a înregistrat o creștere de 10% a numărului total de utilizatori, alcătuind peste 4,5 mil., în comparație cu sfârșitul anului precedent, în timp ce volumul total al traficului realizat de aceștia a scăzut cu 1,6%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, însumând 1 mld. 677,2 mil. minute. Totodată, volumul total al veniturilor realizate de furnizori a înregistrat o creștere de 0,1%, față de trimestrul III al anului 2020, alcătuind 764,3 mil. lei.

Potrivit datelor raportate Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) de către furnizorii de servicii de comunicaţii mobile, creșterea numărului total a utilizatorilor de telefonie mobilă a fost determinată de majorarea numărului de utilizatori ai celor trei companii de comunicații mobile. Astfel, numărul utilizatorilor Orange Moldova a crescut cu 5,1% și a alcătuit puțin peste 2,4 mil., baza de utilizatori ai companiei Moldcell s-a mărit cu 14,8% și a constituit 1 mil. 561 mii și baza utilizatorilor Moldtelecom-Unite s-a majorat cu 20,3% și a totalizat 553,3 mii. Din numărul total de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă, utilizatorii activi au constituit 3 mil. 830,2 mii, iar utilizatorii pasivi – 689,6 mii. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă (utilizatori activi), la 100 de locuitori ai republicii, a crescut cu 17,9 puncte procentuale și a alcătuit 147,5%.

Aceleași date arată, că volumul traficului generat de utilizatori în rețelele proprii s-a diminuat cu 6,5% și a însumat 1 mld. 151 mil. minute, volumul traficului generat către rețelele fixe a scăzut cu 2,1% și a alcătuit 67,4 mil minute, iar volumul traficului generat către alte rețele mobile s-a majorat cu 16,6% și a totalizat circa 428 mil. minute. În consecință, traficul mediu lunar (MoU) de minute vorbite de un utilizator în perioada de raportare a scăzut cu 10,8% și a însumat 291 minute (patru ore și 51 minute), iar durata medie a unui apel a fost de 1,9 minute.

În perioada de raportare, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) a scăzut cu 9,4% şi a alcătuit 68,6 lei. Orange Moldova a înregistrat un ARPU de 74,8 lei, Moldtelecom - de 61,5 lei și Moldcell – de 60,1 lei.

Cotele de piață ale celor trei furnizori de servicii de telefonie mobilă, în funcţie de veniturile obținute, nu au suferit mari schimbări: Orange Moldova - 62,2%, Moldcell – 30,3% şi Moldtelecom – 7,5%.

1 decembrie 2021

Ultima actualizare: 2/12/2021