Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

31 Martie, 2023

Consultarea publică a proiectului cu privire la modificarea şi completarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune spre consultare publică proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la modificarea şi completarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (în continuare Procedura),aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI, nr.08 din 25 februarie 2010. Data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului este 22 iunie 2012.

Necesitatea modificării şi completării Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice, a fost condiţionată de faptul că în procesul de cesionare a resurselor limitate au fost depistate unele neclarităţi în prezenta Procedură.

Nota informativă care însoţeşte proiectul specifică că în proiect se propune stabilirea tipurilor de resurse de numerotare şi tranşele de numere care pot fi cesionate. De asemenea, se propune, ca cesionarea resurselor limitate să fie efectuată, de regulă, numai în cazul cesionării reţelelor, iar avizul privind nedistorsionarea concurenţei, eliberat de către autoritatea pentru protecţia concurenţei, să fie solicitat numai în cazul cesionării licenţelor de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului, în scris, prin poştă la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022 222885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022 251312.

31 mai 2012

Ultima actualizare: 31/05/2012