Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Iulie, 2019

ANRCETI anunță sesiunea de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță despre desfășurarea sesiunii de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator. Examenul va avea loc la data de 27.12.2018, începând cu ora 13.00, la sediul ANRCETI, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, mun. Chișinău. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cererea-tip de înscriere (.pdf) [.doc, .docx], copia actului de identitate, două fotografii color 3x4 cm. Data limită de depunere a dosarelor este 13.12.2018. Informații suplimentare puteți obține la sediul ANRCETI, persoană de contact: Andrian Țurcan, tel: 0 22 251310; e-mail: andrian.turcan@anrceti.md.

Solicitanții vor fi examinați de către Comisia de examinare pentru obținerea certificatelor pentru serviciul de radioamator (în continuare – Comisia de examinare), instituită prin ordinul comun al Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și ANRCETI în conformitate cu prevederile art. 10, alin.(1), lit.d) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (în continuare – Legea nr. 241/2007), în baza pct. 32 din Regulamentul de radiocomunicații pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 290 din 12 iunie 2018.

Examenul se va desfășura conform Procedurii privind organizarea sesiunii de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator, aprobată de către Comisia de examinare la data de 29.11.2018.

Menționăm că examenul este organizat pentru prima dată de către ANRCETI, în baza modificărilor operate la Legea nr. 241/2007 prin Legea nr. 185/2017, iar Hotărârea Comisiei de examinare privind admiterea la examen se publică pe pagina web oficială a ANRCETI, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării examenului.

30 noiembrie 2018

Ultima actualizare: 11/12/2018