Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Februarie, 2023

Audieri publice pe marginea proiectului de modificare a parametrilor de calitate a serviciului public de acces la Internet

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru marţi, 6 noiembrie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe de audieri publice pe marginea proiectului de modificare şi completare a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009, care stabileşte parametrii de calitate pentru serviciul public de acces la Internet. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Proiectul a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 1 - 15 iunie 2012, după care ANRCETI, la solicitarea unor furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, a extins termenul de consultare al documentului până la 29 iunie 2012. Ulterior ANRCETI a anunţat pentru 6 septembrie 2013 audierea publică a acestui proiect, însă nu a reuşit să-l supună audierilor din cauza agendei încărcate a şedinţei respective. Până şi după această dată la ANRCETI au parvenit mai multe comentarii şi recomandări asupra proiectului. Ele au fost generalizate şi incluse în sinteza recomandărilor, publicată pe site-ul ANRCETI.

În Nota informativă care însoţeşte proiectul sunt expuse motivele care au determinat Agenţia să iniţieze procedura de revizuire a Anexei 2 a hotărârii susmenţionate. Printre acestea consemnăm trecerea utilizatorilor de Internet de la conexiunile de tip dial-up, ISDN la serviciile de acces în bandă largă de tipul DSL, xDSL, FTTx, mobil, wireless şi sporirea exigenţelor faţă de calitatea serviciului de acces la reţeaua globală.

Conform proiectului, numărul parametrilor de calitate a serviciilor publice de acces la Internet a fost extins de la 5 la 12, printre aceştia fiind şi un set de parametri ce ţin de satisfacerea intereselor consumatorilor de servicii: termenul de remediere a deranjamentelor; frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final; frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente; frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării; termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali. Totodată, proiectul stabileşte valorile minime recomandate de ANRCETI pentru cei 12 parametri de calitate. Aceste valori vor fi utilizate de către utilizatorii finali pentru a le compara cu parametrii de calitate măsuraţi şi publicaţi de către furnizori.  

În conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice, ANRCETI stabileşte, în corespundere cu standardele şi recomandările europene şi internaţionale, parametrii de calitate a serviciilor care se cer a fi măsuraţi, precum şi conţinutul, forma şi modalitatea în care informaţiile privind calitatea serviciilor furnizate vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali beneficiază de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile.

Alte detalii despre proiectul supus consultării publice le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-312. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef Direcţie Reglementări Tehnice şi Standardizare a ANRCETI.

29 octombrie 2012

Ultima actualizare: 29/10/2012