Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

La 1 ianuarie începe a doua fază de reduceri a tarifelor angro pentru terminarea apelurilor în reţelele de telefonie

La 1 ianuarie 2013, demarează a doua fază de reduceri a tarifelor angro pentru terminarea apelurilor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă stabilite de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în hotărârile sale cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive operatorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie mobilă şi fixă. Ele vizează trei operatori de reţele mobile (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom) şi 15 operatori de reţele de telefonie fixă.

Prima fază de reduceri a avut loc în anii 2011 – 2012 (în patru etape a câte 6 luni fiecare), iar a doua – se va desfăşura în perioada 2013 – 2014. Pentru această fază ANRCETI a impus operatorii nominalizaţi să continue reducerea graduală (în alte patru etape a câte 6 luni fiecare) a tarifelor pentru terminarea apelurilor, astfel încât către 1 iulie 2014 aceste tarife să corespundă costurilor LRIC (Long-Run Incremental Cost – costuri incrementale pe termen lung).

Astfel, de la 1 ianuarie 2013, tariful maxim pentru terminarea apelurilor în reţelele mobile ale companiilor Orange Moldova şi Moldcell va scădea, faţă de nivelul actual, cu 14,4%, iar în reţeaua mobilă a Moldtelecom – cu 33,2% şi va atinge acelaşi nivel de 3,08 cenţi USD/min. De la 1 iulie 2014 cuantumul acestui tarif va fi de 1,53 cenţi USD/min.

La aceeaşi dată (01.01.2013) tariful maxim pentru terminarea apelurilor din reţelele mobile în reţelele fixe la nivel local se va micşora, faţă de situaţia de la finele anului 2012, cu 15,1% şi va însuma 1,18 cenţi USD/min., iar ale celor la nivel naţional cu 14,6% şi va alcătui 1,4 cenţi USD/min. În aceeaşi proporţie vor scădea şi tarifele pentru terminarea apelurilor la numere geografice scurte şi numere independente de locaţie. Totodată, tariful maxim pentru terminarea la nivel local a apelurilor între reţelele fixe va creşte cu circa 13% şi va constitui 0,58 cenţi USD/min, iar tariful pentru terminarea apelurilor între reţelele fixe la nivel naţional va scădea cu circa 43,7% şi va însuma 0,66 cenţi USD/min.

ANRCETI a demarat procesul de reducere graduală a tarifelor pentru interconectare în vederea terminării apelurilor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă cu incepere de la 1 ianuarie 2011. La finele celor două faze de reduceri (opt etape a câte 6 luni fiecare) tariful pentru terminarea apelurilor în reţelele mobile va scădea, faţă de situaţia din 2010, cu 78%, iar reducerile la tarifele pentru terminarea apelurilor din reţelele mobile în cele fixe vor fi cuprinse între 79% şi 81%.

Tariful pentru terminarea apelului reprezintă preţul plătit pe piaţa angro de operatorul reţelei din care este iniţiat apelul către operatorul în reţeaua căruia este terminat acest apel. Tarifele date sunt aplicate pentru apelurile iniţiate pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin impunerea obligaţiilor de diminuare a tarifelor pentru terminarea apelurilor ANRCETI urmăreşte scopul de a înlătura barierele concurenţiale existente între operatorii de telefonie. Specialiștii ANRCETI califică tarifele pentru terminarea apelurilor ce depăşesc nivelul costurilor LRIC drept bariere în calea extinderii cotelor de piaţă ale furnizorilor mici şi a celor noi intraţi pe piaţă şi, totodată, drept protective pentru furnizorii tradiţionali şi cei cu cote semnificative de piaţă. Prin măsurile luate ANRCETI creează condiţii concurenţiale pentru dezvoltarea afacerilor operatorilor de telefonie, indiferent de dimensiunea reţelei, a bazei de clienţi şi a momentului intrării lor pe piaţă, astfel încât utilizatorii finali să se bucure de servicii de calitate la tarife competitive.

28 decembrie 2012

Ultima actualizare: 28/12/2012