Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

Consultarea publică a proiectului de modificare şi completare a condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea numerelor pentru serviciile Premium rate

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune spre consultare publică pe pagina sa de Internet proiectul de modificare şi completare a Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI Nr.81 din 17.04.2009 cu privire la aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice. Data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului este 14 septembrie 2012.

Proiectul stabileşte expres că prestatorii serviciilor de conţinut care utilizează numere pentru serviciile cu tarif special Premium rate pot furniza aceste servicii numai de la puncte terminale ale reţelelor de comunicaţii electronice din Republica Moldova. Autorii proiectului explică cauza aplicării acestei norme prin necesitatea de a preveni discriminarea abonaţilor autohtoni, epuizarea rapidă a numerelor pentru serviciile Premium rate din Planul Naţional de Numerotare şi utilizarea abuzivă a acestor numere pentru furnizarea serviciilor de conţinut neautorizate.

A doua normă propusă de autorii proiectului prevede că prestatorii serviciilor susmenţionate nu au dreptul să utilizeze pentru numerele Premium rate serviciul CLIP (Calling line identification presentation – prezentarea identităţii apelantului). Nota informativă care însoţeşte proiectul precizează că această propunere este în concordanţă cu prevederile ce se conţin în Recomandarea ECC (07)02 emisă de CEPT (Conferinţa Europeană pentru poştă şi telecomunicaţii) pentru autorităţile de reglementare din ţările membre ale acestei organizaţii.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-311, 022-251-312.

28 august 2012

Ultima actualizare: 28/08/2012