Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Decembrie, 2023

ANRCETI a publicat Raportul privind asigurarea transparenţei în procesul său decizional în anul 2012

În cursul anului 2012, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a organizat 78 de audieri şi dezbateri publice (în 2011 – 35) pe marginea proiectelor de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie, supuse în această perioadă consultării publice, arată Raportul ANRCETI privind asigurarea transparenţei în procesul său decizional în anul 2012, publicat astăzi pe pagina sa electronică.

Audierile şi dezbaterile publice s-au desfăşurat în cadrul şedinţelor grupurilor de lucru şi ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI la care au participat reprezentanţi ai furnizorilor de comunicaţii electronice, ai altor autorităţi publice şi ai unor medii de informare în masă.

Raportul precizează că, în 2012, ANRCETI a supus consultărilor publice pe pagina sa de Internet 65 de proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie, dintre care 59 – au fost aprobate în şedinţe publice ale Consiliului, iar şase – urmează a fi examinate şi adoptate în primul trimestru al anului curent. Nici una din hotărârile adoptate n-a fost contestată în instanţa de judecată.

Potrivit Raportului, ANRCETI a recepţionat 195 de recomandări propuse de părţile interesate pe marginea proiectelor supuse consultării publice. Din numărul total de recomandări, 112 au fost calificate de către ANRCETI drept întemeiate şi au dus la modificarea şi completarea proiectelor examinate. Motivele pentru care ANRCETI nu a acceptat 83 de recomandări au fost expuse în sintezele recomandărilor, care au fost publicate pe pagina sa de Internet.

Majoritatea proiectelor consultate public şi aprobate ulterior de Consiliul de Administraţie al ANRCETI vizează reglementarea procesului de implementare a portabilităţii numerelor telefonice, de utilizare a spectrului de frecvenţe pentru dezvoltarea serviciilor de acces radio în bandă largă, analiza pieţelor relevante şi impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă. Aceste aspecte reflectă preocupările şi priorităţile ANRCETI din anul 2012.

Raportul a fost elaborat în temeiul Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.96 din 16.02.2010 şi Regulilor de elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil şi de asigurare a transparenţei în procesul decizional de către ANRCETI, adoptate de Consiliul de Administraţie prin hotărârea sa nr.12 din 09.04.2010.

28 ianuarie 2013

Ultima actualizare: 28/01/2013