Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2019

Şedinţă publică de examinare şi aprobare a patru proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru vineri, 28 decembrie 2018, ora 10.00, şedinţa publică a Consiliului de Administraţie la care vor fi examinate şi supuse aprobării patru proiecte de hotărâri: 1) proiectul (.pdf) privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piaţa 9), 2) proiectul (.pdf) de modificare a procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, 3) proiectul (.pdf) privind modificarea hotărârii nr. 126/2009, şi 4) programul (.pdf) de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2019. Şedinţa se va desfăşura în sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul privind analiza (.pdf) pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie şi cel privind măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe (Piaţa 9) au fost supuse consultării publice în perioada 3 – 21 decembrie 2018. Comentariile şi propunerile nu au parvenit la ANRCETI. Autorii notei informative care însoţeşte documentele respective precizează că, în urma analizei, ANRCETI a constatat că Piaţa 9 este în continuare susceptibilă reglementării preventive, iar S.A. “Moldtelecom” continuă să deţină puterea semnificativă pe această piaţă. Astfel, în urma analizei efectuate, ANRCETI a ajuns la concluzia necesităţii menţinerii obligaţiilor speciale preventive, impuse anterior în sarcina acestui furnizor.

Al doilea set de documente – modificarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (în continuare – Procedură) – a trecut procedura de consultare publică în perioada 7 – 28 mai 2018, interval în care la ANRCETI au parvenit recomandări şi propuneri din partea furnizorilor, ele regăsindu-se în Sinteza recomandărilor şi sinteza obiecţiilor şi propunerilor. Potrivit notei informative, care însoțește proiectul, acesta a fost elaborat în scopul aducerii Procedurii în concordanță cu noile prevederi ale Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (în continuare - Legea nr. 241/2007), modificată și completată prin Legea nr. 135 din 07.07.2017, precum și operării unor amendamente la Procedură care au menirea de a clarifica modul de aplicare a unor norme prevăzute în reglementările ANRCETI privind portabilitatea numerelor telefonice.

Proiectul cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126/2009 a fost consultat public în perioada 21 – 26 decembrie 2018. Sinteza obiecţiilor şi propunerilor conţin propunerile parvenite pe marginea documentului respectiv. Potrivit notei informative, care însoţeşte proiectul respectiv, acesta a fost elaborat în scopul actualizării şi aducerii acestuia în corespundere cu prevederile Deciziei Comisiei Europene 2005/513/EC privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda 5 GHz pentru implementarea sistemelor de radioacces, inclusiv a reţelelor cu acces local radio (WAS/RLAN).

Proiectul Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2019 a trecut procedura de consultare publică în intervalul 19 – 26 decembrie 2018, propuneri pe marginea acestui document au fost prezentate de S.A. ”Moldcell”, iar poziția ANRCETI este regăsită în Sinteza recomandărilor. Proiectul Programului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 și are drept scop asigurarea transparenței în procesul de elaborare și aprobare a hotărârilor și deciziilor ANRCETI.

Programul include 12 proiecte de acte de reglementare și majoritatea din ele au scopul de a aduce hotărârile anterioare ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI în concordanță cu prevederile Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (în continuare - Legea nr. 241/2007), republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.11.2017, nr. 399 – 410.

Prin proiectul respectiv, ANRCETI își propune ca în anul 2019 să revizuiască, în principal, reglementările cu privire la: asigurarea concurenței efective pe piața serviciilor de comunicații electronice, revizuirea măsurilor de reglementare preventivă a piețelor de terminare a apelurilor voce în rețelele proprii de telefonie fixă și mobilă (Piața 3, Piața 7), aprobarea Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de ANRCETI, perfecționarea regimului de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice, etc.

În nota informativă care însoțește proiectul Programului se menționează că după aprobarea proiectului respectiv nu va fi necesară modificarea cadrului normativ conex.

Informații suplimentare despre proiectele incluse în agenda ședinței publice a Consiliului le puteţi obţine la telefonul: 022 251 330.

Proiectul de analiză este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

Al doilea proiect de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

Al treilea proiect de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

Al patrulea proiect de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

27 decembrie 2018

Ultima actualizare: 27/12/2018