Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

ANRCETI va participa într-un proiect de cooperare pentru dezvoltare oferit de Estonia

Reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) vor participa, în februarie 2013, la un atelier de lucru organizat la Tallinn în cadrul proiectului de cooperare pentru dezvoltare finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei. Programul proiectului şi temele de interes comun pentru includerea acestora în agenda atelierului de lucru au fost discutate, săptămâna curentă, la o întâlnire a Consiliului de Administraţie şi altor responsabili din cadrul ANRCETI cu managerul proiectului, Alexandr Svetlicnîi.

Scopul proiectului rezidă în preluarea experienţei Estoniei privind armonizarea legislaţiei naţionale cu standardele Uniunii Europene (UE), aplicarea mecanismelor de protecţie a concurenţei, combinarea instrumentelor de reglementare cu cele de protecţie a concurenţei pe piaţa liberă din R. Moldova. Programul proiectului cuprinde o serie de instruiri profesionale susţinute de experţii Autorităţii pentru concurenţă din Estonia şi ai Institutului de drept al Universităţii Tehnologice din Tallinn. În acest proiect sunt antrenaţi, de asemenea, Consiliul concurenţei şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din R. Moldova.

Directorul ANRCETI, Sergiu Sîtnic, a calificat drept necesară şi benefică participarea autorităţii pe care o conduce în proiectul de asistenţă oferit de Estonia. El şi-a exprimat certitudinea că acest proiect va ajuta reglementatorii moldoveni să preia experienţa pozitivă a colegilor săi din Estonia în scopul aplicării normelor şi standardelor UE în reglementarea pieţelor de comunicaţii electronice din R. Moldova.

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii ANRCETI au propus un set de subiecte de actualitate legate de analiza şi reglementarea preventivă a pieţelor de comunicaţii electronice pentru a fi incluse în agenda atelierului de lucru de la Tallinn. Totodată, părţile au convenit că delegaţii ANRCETI vor prezenta in cadrul acestui atelier de lucru experienţa acumulată şi problemele cu care se confruntă în procesul de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice. Responsabilii ANRCETI s-au arătat interesaţi în examinarea posibilităţii de a încheia un acord de colaborare cu Autoritatea pentru concurenţă din Estonia, care are şi atribuţii de reglementare a pieţei de telecomunicaţii din această ţară.

Proiectul eston de cooperare pentru dezvoltare „Consolidarea protecţiei concurenţei pe piaţa liberă a R. Moldova prin instruire şi o bună guvernare” a fost lansat în septembrie 2012 şi va dura până în august 2013. Programul proiectului prevede de a desfăşura şi la Chişinău, în aprilie 2013, un atelier de lucru, la care vor participa şi reprezentanţi ai ANRCETI, Consiliului concurenţei şi ai ANRE.

27 decembrie 2012

Ultima actualizare: 28/12/2012