Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Iulie, 2019

Consiliul de Administrație al ANRCETI a aprobat amendamente la două proiecte de hotărâri ce vizează domeniul comunicațiilor electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a aprobat, în ședința publică de vineri, 23 noiembrie 2018: 1) Hotărârea cu privire la modificarea Regulamentului privind identificarea și analiza piețelor relevante din domeniul comunicațiilor electronice și desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe aceste piețe și 2) Hotărârea privind modificarea Procedurii de cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate.

Primul document prevede, conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2007, modificarea termenului pentru efectuarea analizei piețelor relevante de la 2 ani - la 3 ani, de la stabilirea unei măsuri anterioare privind piețele respective. În mod excepțional, această perioadă poate fi prelungită cu cel mult 3 ani, urmând ca ANRCETI să notifice Consiliul Concurenței, invocând motivele corespunzătoare de prelungire a termenului.

Totodată, prin Legea nr. 135/2017, a fost exclus pragul de 35% al cotei de piață deținută de un furnizor pentru a fi considerat cu putere semnificativă pe piaţa relevantă dacă, în urma analizei de piaţă, ANRCETI va constata că pe această piaţă nu există concurenţă efectivă. Astfel, prin Hotărârea în cauză, ANRCETI a modificat pragul respectiv - la 50% - ținând cont de principiile stabilite de legislaţia privind protecţia concurenţei.

Al doilea document stabilește că, dreptul de utilizare a resurselor limitate, conferit prin licențe, poate fi cesionat sau închiriat, temporar, de către titularul acesteia, în baza unui contract de locațiune unui alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice autorizat în condițiile legii.

Ambele hotărâri intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

27 noiembrie 2018

Ultima actualizare: 27/11/2018