Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2019

Consultarea publică a proiectului cu privire la aprobarea metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) cu privire la aprobarea metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, efectuat de către ANRCETI. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 21 martie 2019.

Proiectul menționat a fost elaborat în conformitate cu Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 131/2012 şi Hotărârea Guvernului nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor.

Potrivit Notei informative - metodologia în cauză se aplică pentru efectuarea controlului de stat al respectării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă de către angajatori, indiferent de tipul de proprietate al unităţilor supuse controlului şi de domeniul lor de activitate. Această metodologie se aplică de către ANRCETI în domeniul siguranţei ocupaţionale în domeniile de competenţă conform art. 23 lit. i) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008.

Autorii proiectului menţionează că la baza controlului de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stau criteriile de risc relevante domeniilor de control al ANRCETI, cu acordarea punctajului corespunzător şi raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu de risc. ANRCETI aplică analiza riscurilor în baza criteriilor de risc la planificarea anuală a controalelor, luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat, la identificarea soluţiei optime cu privire la plângerile depuse la ANRCETI etc.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022 251 330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

27 februarie 2019

Informaţie prezentată de: Serviciul Relaţii Publice şi Protocol al ANRCETI
Ultima actualizare: 27/02/2019