Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Aprilie, 2023

ANRCETI a emis o prescripţie pentru 219 de furnizori de servicii de comunicaţii electronice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a aprobat o hotărâre prin care a prescris pentru 219 de furnizori de servicii de comunicaţii electronice încetarea încălcării cerinţelor de prezentare a rapoartelor privind venitul obţinut din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice şi de achitare, în termenele stabilite de lege, a plăţilor de reglementare şi monitorizare. Hotărârea a intrat în vigoare vineri, 26 noiembrie 2010, odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial.

Agenţia a emis prescripţia în cauză după ce a constatat încălcarea de către furnizorii specificaţi în Anexa la hotărîrea menţionată, a termenelor de prezentare a rapoartelor privind venitul obţinut de ei în trimestrul III al anului 2010, prevăzute de Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010.

Conform Instrucţiunii, furnizorii au obligaţia să prezinte Agenţiei, trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, raportul privind venitul obţinut din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice prin completarea unui formular tipizat. În baza acestui raport Agenţia calculează mărimea plăţii de reglementare şi monitorizare şi înaintează furnizorului factura (contul de plată) şi factura de expediţie.

Prescripţia obligă furnizorii să prezinte Agenţiei, în termen de 15 zile calendaristice, rapoartele privind venitul obţinut de ei în trimestrul III al anului 2010, inclusiv rapoartele cu indicatorii zero la capitolul respectiv. Aceştia au fost, de asemenea, obligaţi să nu admită pe viitor depăşirea neîntemeiată a termenelor de prezentare a rapoartelor şi de achitare a plăţilor de reglementare şi monitorizare.

Prescripţia este o dispoziţie executorie pentru toţi cei 219 de furnizori. Neexecutarea de către ei a prevederilor prescripţiei atrage după sine sancţionarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.

26 noiembrie 2010

Ultima actualizare: 26/11/2010