Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2019

ANRCETI a publicat detalii despre evoluția pieței comunicațiilor electronice în anul 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În anul 2018, volumul total al vânzărilor pe piața serviciilor de comunicații electronice (telefonie mobilă și fixă, Internet mobil și fix, transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale, alte activități în domeniul comunicațiilor electronice) a scăzut, comparativ cu anul 2017, cu 2,8% și a însumat 6 mld. 439,8 mil. lei, arată datele Raportului privind evoluția pieței comunicațiilor electronice în anul 2018, publicat astăzi pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI).

Scăderea atestată se datorează diminuării veniturilor realizate pe piața serviciilor de telefonie fixă, telefonie mobilă, transmisia și retransmisia programelor audiovizuale. Astfel, vânzările pe piața serviciilor de telefonie fixă au scăzut cu 19,9% și au constituit 556,8 mil. lei, cele de pe piața serviciilor de telefonie mobilă s-au diminuat cu 5,6% și au alcătuit 3 mld. 150,4 mil. lei, iar cele de pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale s-au micșorat cu 5,1% și au totalizat 248,7 mil. lei.

Totodată, veniturile realizate din vînzarea serviciilor de Internet mobil și Internet fix, dar și cele provenite din alte activități realizate pe această piață au crescut. Astfel, vînzările înregistrate pe piața serviciilor de Internet mobil în bandă largă au crescut cu 16,5% și au alcătuit 1 mld. 58,5 mil. lei, cele de pe piața serviciilor de Internet fix s-au majorat cu 6,6% și au însumat 1 mld. 289,5 mil. lei, iar veniturile din alte activități s-au mărit cu 8% și au totalizat 859,9 mil. lei.

Datele raportului arată că cele mai solicitate servicii au rămas a fi serviciile de acces la Internet mobil și Internet fix. Numărul celor ce au accesat Internetul mobil a crescut considerabil în anul 2018, cu 21,3% și au alcătuit 2 mil. 948,1 mii, iar numărul utilizatorilor care au accesat Internetul fix a crescut cu 6,6% și au însumat 623,1 mii. Rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil, raportată la 100 locuitori, a crescut cu 14,6 p.p. și a constituit 83%, iar rata serviciilor de acces la Internet fix s-a mărit cu 1 p.p. și a ajuns la 17,5%.

Cel mai mare venit mediu lunar per abonat (ARPU) a fost înregistrat pe piața serviciilor de Internet fix – de 179 lei, în creștere cu 1,2% față de anul 2017, acces la Internet mobil dedicat – de 78,4 lei, în creștere cu 0,1%, pe piața serviciilor de telefonie mobilă – de 72,7 lei, în scădere cu 2,2%. Valoarea acestui indicator pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale a constituit 41,8 lei, în scădere cu 4,5%, iar pe cea a serviciilor de telefonie fixă a fost de 41,2%, mai mică cu 17,7%.

Anual, pînă la dat de 30 aprilie, ANRCETI elaborează și publică raportul privind evoluția pieței de comunicații electronice în anul precedent.

26 aprilie 2019

Ultima actualizare: 26/04/2019