Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Februarie, 2019

ANRCETI expune spre consultare publică proiectul de modificare a unor formulare necesare pentru autorizarea activității de furnizare a serviciilor poștale

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) expune spre consultare publică proiectul (.pdf) de modificare a anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 18 din 5 august 2016 (în continuare - HCA nr. 18/2016) cu privire la aprobarea Formularului-tip al notificării privind furnizarea serviciilor poștale, Certificatului-tip privind înregistrarea în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale și Notificării privind sistarea activității de furnizare a serviciilor poștale. Consultarea proiectului se va desfășura până la 15 octombrie 2018.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul, elaborarea acestuia a fost condiționată de Hotărârea Guvernului nr. 1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale și are drept scop perfecționarea anexei nr. 1 din HCA nr. 18/2016.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poștă, la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare nr. 134, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, prin fax: 022 222 885 și/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Informații suplimentare despre proiect le puteți obține la numărul de telefon 022 251 330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

25 septembrie 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 25/09/2018