Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

ANRCETI invită furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie mobilă să depună cereri pentru obţinerea licenţelor 4G

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expediat astăzi furnizorilor de reţele şi servicii publice de telefonie mobilă (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”) invitaţia de a depune la ANRCETI cereri de obţinere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă. Aceste servicii au fost denumite convenţional servicii de generaţia a patra (4G), iar licenţa respectivă – licenţa 4G.

Invitaţia a fost lansată în temeiul Hotărârii Guvernului nr.365 din 06.06.2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, prin care executivul recomandă ANRCETI să elibereze licenţele pentru utilizarea a trei sub-benzi de frecvenţe radio cu lărgimea de 2x20 MHz din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz prin încredinţare directă furnizorilor care au deja construite reţele şi furnizează în mod autorizat reţele şi servicii publice de telefonie mobilă în R. Moldova.

Licenţele vor fi acordate, la cerere, celor trei furnizori de reţele şi servicii publice de telefonie mobilă după ce aceştia vor achita taxa pentru eliberarea licenţei de utilizare a unei sub-benzi de frecvenţe cu lărgimea de 2x20 MHz din banda 2500-2690 MHz în mărime de 10 mil. de euro (câte 250 mii euro pentru o unitate de spectru radio egală cu 1 MHz), taxă stabilită de Guvern în hotărârea nominalizată. În cazul în care sub-benzile susmenţionate nu vor fi solicitate până la 31.12.2012 sau vor fi solicitate suplimentar alte canale/frecvenţe radio din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz, acestea vor fi asignate de către ANRCETI în condiţii de concurs.

Solicitantul licenţei 4G va primi şi condiţiile speciale de licenţă, document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 39 din 20.09.2012 şi publicat pe pagina de Internet a Agenţiei. Condiţiile de licenţă sunt parte integrantă a licenţei 4G şi conţin cerinţe care urmează a fi respectate de către titularul acestei licenţe. Ele stabilesc drepturile titularului de licenţă, obligaţiile acestuia privind respectarea condiţiilor tehnice de utilizare a frecvenţelor asignate, furnizarea reţelei şi a serviciilor 4G, asigurarea calităţii acestor servicii, acoperirea teritoriului cu reţeaua şi serviciile 4G, precum şi metodele de verificare a respectării cerinţelor privind acoperirea teritoriului.

Potrivit condiţiilor de licenţă, titularul acesteia are obligaţia să asigure furnizarea setului minim de servicii 4G (transmisiuni de date, inclusiv acces la Internet mobil) şi să lanseze aceste servicii nu mai târziu de un an din data eliberării licenţei. Titularul licenţei care, la data eliberării acesteia, furnizează reţele publice de comunicaţii electronice mobile celulare, bazate pe standardele tehnologiilor GSM, CDMA2000 şi/sau IMT-2000/UMTS (WCDMA), este obligat să asigure, prin intermediul reţelei proprii 4G, până la data de 31 decembrie 2015, acoperirea cu servicii 4G a unor zone locuite de cel puţin 25% din populaţia Republicii Moldova. Alţi titulari de licenţă vor avea obligaţia să asigure o asemenea acoperire în termen de patru ani din data primirii licenţei 4G.

În anii 2011-2012, furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie mobilă au efectuat testarea tehnologiilor de acces radio în bandă largă în baza licenţelor temporare de utilizare a frecvenţelor din banda 2500-2690 MHz eliberate de ANRCETI. Potrivit rapoartelor prezentate de către furnizori, rezultatele testelor au fost pozitive, fiind apropiate de parametrii declaraţi în specificaţiile tehnice de către producătorii echipamentelor respective.

Serviciile 4G sunt servicii de acces radio în bandă largă bazate pe standardele tehnologiilor IMT (International Mobile Telecommunications - comunicaţii mobile internaţionale) şi/sau LTE (Long Term Evolution – evoluţie pe termen lung) şi/sau IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications - comunicaţii mobile internaţionale avansate) care asigură viteze sporite a transmisiunilor de date. Ele îmbunătăţesc în mod considerabil calitatea accesului la Internetul mobil, oferind viteze foarte mari la descărcare şi la încărcare, facilitează interactivitatea şi capacitatea de transmisiune a datelor, organizarea videoconferinţelor pe mobil şi utilizarea altor aplicaţii moderne pentru telefonia mobilă

25 septembrie 2012

Ultima actualizare: 26/09/2012