Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

30 Noiembrie, 2023

De la 1 iulie 2012, vom apela numerele de telefonie fixă numai prin formarea a 9 cifre

Începând cu 1 iulie curent, utilizatorii serviciilor de telefonie fixă vor putea apela numerele telefonice fixe din localitatea sa ori din alte localităţi ale R. Moldova numai prin formarea a 9 cifre: prefixul naţional „0” + codul zonei geografice + numărul de abonat.

Spre exemplu, utilizatorii din capitală vor apela numerele de telefonie fixă din Chişinău formând 0 22 + numărul de abonat din 6 cifre. Cei din Bălţi vor suna la numerele din acest  municipiu formând 0 231 + numărul de abonat din 5 cifre. Locuitorii raioanelor Cahul şi Briceni, pentru apelarea numerelor din localitatea sa şi alte localităţii din raioanele respective, vor forma 0 299 + numărul de abonat din 5 cifre şi, respectiv 0 247 + numărul de abonat din 5 cifre. În acelaşi mod vor suna la telefoanele fixe locuitorii din toate raioanele republicii.

Noul format de apelare a numerelor telefonice (de 9 cifre) este numit în limbaj tehnic de tip „închis”, iar formatul vechi (de 5 sau 6 cifre) – de tip „deschis”. Trecerea R. Moldova la formatul din 9 cifre este stipulată de noile prevederi ale Planului Naţional de Numerotare aprobate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor prin ordinul său nr.93 din 25.11.2011. Documentul prevede trecerea, cu începere din 31 martie 2012, la formatul „închis” de apelare a numerelor din şirul de numere „2” şi alocarea resurselor de numerotare din şirul de numere „3” pentru furnizarea serviciilor şi reţelelor publice de telefonie fixă.

În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2012, operatorii de telefonie fixă au efectuat, conform unei hotărâri a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), modificările necesare în reţelele sale, le-au testat şi au informat abonaţii despre noua modalitate de formare a numerelor. Totodată, abonaţilor li s-a oferit posibilitatea de a apela numerele de telefonie fixă atât în formatul nou de 9 cifre, cât şi în formatul vechi de 5 sau 6 cifre. Perioada de tranziţie de trei luni – aprilie, mai şi iunie 2012 – a fost stabilită de către ANRCETI pentru ca utilizatorii de telefonie fixă să aibă timp suficient pentru a deprinde noua modalitate de apelare a numerelor de telefonie fixă prin formarea a 9 cifre.

În perioada 1 – 31 iulie 2012, în cazurile în care utilizatorii telefoniei fixe vor forma 5 sau 6 cifre, dânşii vor fi informaţi de către robotul telefonic despre necesitatea de a forma corect numărul respectiv din 9 cifre. Robotul telefonic va funcţiona până la 1 august curent.

Trecerea la formatul „închis” de apelare a numerelor a fost cauzată de deficitul de resurse de numerotare libere care sunt atribuite operatorilor alternativi de telefonie fixă din şirul de numere „2” și de necesitatea deschiderii pentru atribuire a numerelor din şirul de numere „3” destinate furnizării serviciilor de telefonie fixă. În acelaşi timp, aplicarea noului format are scopul de a uniformiza modalitatea de apelare a numerelor telefonice în R. Moldova. ANRCETI consideră că implementarea formatului „închis” de apelare a numerelor va crea premisele necesare pentru asigurarea pieţei cu resurse de numerotare suficiente pentru furnizarea serviciilor de telefonie fixă.

Noua modalitate de apelare a numerelor de telefonie fixă nu se va răsfrânge asupra actualelor tarife la serviciile de telefonie fixă locală, interurbană şi internaţională. În noile condiţii, rămâne neschimbat atât formatul de apelare a numerelor scurte pentru serviciile de urgenţă “901” (pompieri), “902” (poliţie), “903” (urgenţă medicală), “904” (serviciul gaze), cât şi apelarea codurilor şi numerelor naţionale scurte din şirul de numere care încep cu cifra „1”.

25 iunie 2012

Ultima actualizare: 25/06/2012