Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

ANRCETI va participa la un proiect de asistenţă tehnică oferit de Comisia Europeană

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va participa la un proiect de asistenţă tehnică oferit de Comisia Europeană (CE) Grupului reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările membre ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, R. Moldova, Ukraina), grup în care ANRCETI exercită funcţia de coordonator al activităţii acestuia. Programul proiectului a fost discutat joi, 24 ianuarie, la o întrevedere a directorului ANRCETI, Sergiu Sîtnic, şi altor responsabili din cadrul autorităţii cu o echipă de experţi ai companiei Pricewaterhouse Coopers, desemnată de CE drept executant al acestui proiect.

Grupul reglementatorilor din ţările membre ale Parteneriatului Estic (PaE) a fost constituit în septembrie, 2012, la Chişinău. Obiectivul principal al acestui grup este de a dezvolta relaţiile de cooperare atât între autorităţile de reglementare din cadrul PaE, cât şi cu autorităţile respective din ţările Uniunii Europene (UE) prin coordonarea principiilor de reglementare a pieţelor de comunicaţii electronice în vederea eficientizării procesului de reglementare şi asigurării predictibilităţii acestuia.

Pentru atingerea acestor scopuri CE a acordat Grupului reglementatorilor PaE un proiect de asistenţă tehnică care va dura doi ani. Valoarea acestui proiect este de circa 1 mil. euro. În cadrul proiectului, vor fi organizate vizite de studiere a experienţei autorităţilor de reglementare din ţările UE şi o serie de ateliere de lucru dedicate problemelor actuale de reglementare a pieţelor de comunicaţii electronice. De asemenea, vor fi efectuate analize comparative a gradului de dezvoltare a telecomunicaţiilor şi a evoluţiei cadrului de reglementare din ţările PaE, analize care vor fi actualizate semestrial.

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii ANRCETI au propus pentru programul proiectului şi agenda atelierelor de lucru un set de subiecte de actualitate legate de analiza şi reglementarea preventivă a pieţelor relevante, gestionarea spectrului de frecvenţe destinat furnizării serviciilor de comunicaţii electronice, implementarea serviciului universal şi a mecanismului de finanţare a acestui serviciu.

Programul proiectului de asistenţă tehnică urmează să fie aprobat în cadrul următoarei şedinţe plenare a Grupului reglementatorilor PaE , care se va desfăşura în martie 2013, la Kiev, Ukraina. Ultima şedinţă a reprezentanţilor autorităţilor de reglementare din cadrul PaE a avut loc la 11 septembrie 2012, la Chişinău, la care a fost semnat Memorandumul de înţelegere a Grupului reglementatorilor PaE.

Album Foto

25 ianuarie 2013

Ultima actualizare: 25/01/2013