Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Iunie, 2022

Piața serviciilor de televiziune furnizate contra plată a crescut în primele trei luni ale anului 2021

Potrivit datelor statistice, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), principalii indicatori ai pieței serviciilor de televiziune (TV) furnizate contra plată (prin rețele de cablu coaxial și IP TV), au crescut în primul trimestru al anului 2021. Volumul vânzărilor serviciilor TV contra plată a crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2020, cu 3,1% și a însumat circa 47 mil.lei, iar numărul total de abonați s-a majorat, față de sfârșitul anului 2020, cu 0,6% și a alcătuit aproximativ 363 mii.

Creșterea veniturilor provenite din vânzarea serviciilor TV contra plată a fost determinată de sporirea vânzărilor realizate de furnizorii care operează rețele IP TV. Volumul acestor vânzări a crescut, cu 13,6% și a însumat 34,8 mil. lei. Totodată, vânzările realizate de furnizorii rețelelor de cablu coaxial au scăzut cu 18,4% și au totalizat 12,2 mil. lei. Urmare a acestei evoluții, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile TV contra plată s-a micșorat cu 2,8% și a constituit 43,3 lei.

Majorarea numărului total de abonați se datorează creșterii bazei de abonați a operatorilor rețelelor IP TV, care s-a extins cu 2,1% și a totalizat 215 mii. Totodată, numărul de abonați la serviciile respective prin rețele prin cablu coaxial a scăzut cu 1,6% și a alcătuit circa 148 mii. În consecință, rata de penetrare a serviciilor TV contra plată, raportate la 100 de gospodării, a crescut cu 0,2 puncte procentuale și a alcătuit 41,2%, comparativ cu sfârșitul anului 2020 .

Datele statistice prezentate ANRCETI de către furnizorii de servicii TV contra plată, în perioada de raport, arată că din numărul total de abonați, în funcție de tehnologia de recepție – 59,2% utilizau rețele IP TV, iar restul - rețele TV prin cablu coaxial. Aceleași date arată că în primele trei luni ale anului curent, ponderea abonaților care recepționau semnalul TV în format digital a ajuns la 80,7%.

Potrivit estimărilor ANRCETI, la finalul trimestrului I al anului curent, cei mai mari furnizori de servicii TV contra plată au deținut, în funcție de cifra de afaceri, următoarele cote de piață: Moldtelecom – 35,1%, TV BOX – 34,8%, Orange Moldova – 5,6%. Cota cumulativă de piață a celorlalți furnizori a fost de 24,5%.

23 iunie 2021 

Ultima actualizare: 23/06/2021