Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

ANRCETI anunță consultarea publică a două proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administrație

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune astăzi pe pagina sa web oficială spre consultare publică două proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie: 1) pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acces și interconectare (.pdf), 2) cu privire la modificarea și completarea anexelor unor Hotărâri (.pdf) ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI. Consultarea se va desfăşura până la data de 13 iunie 2018, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra proiectelor menționate.

Potrivit notei informative care însoțește primul proiect, acesta a fost elaborat în temeiul art. 46 alin. (5) al Legii comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, modificată și completată prin Legea nr. 135 din 07.07.2017, și are scopul de a-l aduce în concordanță cu noile prevederi ale legii menționate și a dezvolta normele primare din Legea nr. 28 din 10.03.2016 cu privire la utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Autorii proiectului propun excluderea prevederilor asimetrice ce se conțin în actualul Regulament cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31.01.2009 (în continuare – Regulamentul nr. 12/2009), care fac obiectul obligațiilor speciale preventive impuse de către ANRCETI furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele identificate drept susceptibile reglementării preventive și menținerea prevederilor simetrice aplicabile tuturor furnizorilor de pe piață cu privire la acces și interconectare.

În nota informativă care însoțește al doilea proiect se arată că acesta a fost elaborat în contextul proiectului noii redacții a Regulamentului cu privire la acces și interconectare, de aceea ANRCETI consideră oportună consultarea concomitentă a ambelor proiecte. Întrucât prevederile asimetrice din Regulamentul nr. 12/2009 referitoare la obligațiile speciale preventive puse în sarcina furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe piețele de acces cu ridicata, de terminare a apelurilor în rețelele individuale de telefonie și de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie nu se regăsesc în noul proiect al Regulamentului cu privire la acces și interconectare, ANRCETI propune modificarea și completarea obligațiilor speciale preventive impuse anterior furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe piețele nominalizate.

Autorii celui de-al doilea proiect precizează că acesta va fi propus Consiliului de Administraţie al ANRCETI spre examinare și aprobare doar după intrarea în vigoare a noii redacții a Regulamentului cu privire la acces și interconectare.

Persoanele interesate pot expedia observații şi recomandări asupra proiectelor suspuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022 222 885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiectele respective le puteţi obţine la telefoanele 022 251 320 și 22 251 334.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

 

23 mai 2018

Ultima actualizare: 23/05/2018