Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Iulie, 2019

ANRCETI a făcut public raportul privind activitatea sa în anul 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială Raportul privind activitatea desfășurată în anul 2018. Documentul relatează că activitatea ANRCETI a fost concentrată pe dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice în bandă largă, asigurarea transparenței condițiilor de acces pe proprietățile publice, promovarea concurenței pe piața serviciilor de comunicații electronice și poștale, dar și pe actualizarea cadrului de reglementare a domeniilor reglementate de ANRCETI, în conformitate cu modificările operate la Legea nr. 241/2007.

Documentul este structurat în opt capitole în care sunt descrise principalele acțiuni întreprinse de ANRCETI în anul precedent, actele de reglementare adoptate de autoritate, impactul acestora asupra domeniilor reglementate de ea, precum și prioritățile pentru anul 2019.

Potrivit raportului, principalele acte de reglementare adoptate de ANRCETI în anul 2018 au fost: recomandările privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor, stabilirea cerințelor și măsurilor necesare pentru ca utilizatorii cu dizabilități să beneficieze de acces la servicii de comunicații electronice calitative și la prețuri accesibile, adaptate nevoilor lor speciale în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori. Totodată, au fost adoptate condițiile tehnice de transmitere a informației de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112, precum și alte acte normative incluse în programul de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2018.

Agenda priorităților ANRCETI pentru anul 2019 prevede revizuirea măsurilor de reglementare a pieței de terminare a apelurilor voce în rețele proprii de telefonie fixă și mobilă (Piața 3 și Piața 7), stabilirea măsurilor minime de securitate pentru asigurarea securității și integrității rețelelor publice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului și actualizarea unui set de acte de reglementare relevante pieței de comunicații electronice, în vederea modificării condițiilor speciale de licență pentru numerele naționale scurte de forma 116(xxx), numerele cu tarif special Premium rate, numerele cu acces gratuit pentru apelant Freephone etc.

Totodată, pentru sporirea gradului de informare a utilizatorilor, ANRCETI își propune realizarea unei ample campanii de informare cu privire la drepturile utilizatorilor de servicii de comunicații electronice și poștale, pentru ca aceștia sa-și cunoască drepturile lor legitime atunci când se confruntă cu probleme legate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice.

Anual, până la data de 30 aprilie, ANRCETI publică raportul privind activitatea sa în vederea implementării strategiei de dezvoltare a comunicațiilor electronice și a reglementărilor sale în anul precedent.

23 aprilie 2019

Ultima actualizare: 23/04/2019