Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iulie, 2019

Nerespectarea condițiilor de autorizare generală, a atras sancționarea mai multor furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În anul 2018, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în calitate de organ de constatare a contravențiilor în domeniile din competența sa, a sancționat 140 de persoane fizice și juridice pentru comiterea contravențiilor în domeniul comunicațiilor electronice.

ANRCETI a constatat că 114 persoane juridice nu au respectat condițiile de autorizare generală a furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, fapt pentru care au fost sancționate, conform art. 247 alin. (1) al Codului Contravențional (CC), cu amenzi de la 120 la 240 de unități convenționale (u.c.) (de la 6 000 lei până la 12 000 lei), suma amenzilor constituind 1 036 500 lei.

Totodată, 9 furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice au fost amendați pentru executarea lucrărilor în domeniul comunicațiilor electronice fără acordul proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărârii judecătorești privind executarea acestor lucrări. Pentru comiterea acestor fapte, au fost aplicate amenzi, în baza art. 254 din CC, de la 240 la 300 u.c. (de la 12 000 lei până la 15 000 lei), suma amenzilor însumând 108 000 lei.

ANRCETI a mai depistat 8 cazuri de încălcare a regulilor de protecție a liniilor și instalațiilor de comunicații electronice, 3 cazuri de utilizare fără licență și fără permis tehnic a canalelor/ frecvențelor radio, 3 cazuri de nerespectare a prescripției privind remedierea încălcării obligațiilor stabilite în condițiile de autorizare generală, 2 cazuri de conectare neautorizată la rețelele de comunicații electronice și 1 caz de instalare și utilizare a stațiilor de radiocomunicații, inclusiv a antenelor de emisie, fără coordonarea cu organul abilitat și fără obținerea de la acesta a autorizației de utilizare. Pentru aceste încălcări, contravenienții au fost sancționați cu amenzi în sumă de 235 500 lei .

ANRCETI constată contravențiile în domeniile comunicațiilor electronic, comunicațiilor poștale și siguranței ocupaționale, și încheie procesele verbale corespunzătoare, examinează cauzele contravenționale și aplică sancțiunile prevăzute de CC, cu începere din 16 martie 2017, când au intrat în vigoare amendamentele la acest Cod. În perioada ianuarie - decembrie 2018, în rezultatul examinării cauzelor contravenționale pornite de ANRCETI, au fost aplicate sancțiuni în formă de amendă în valoare totală de 1 272 000 lei. Amenzile aplicate sunt încasate integral la bugetul public național.

23 ianuarie 2019

Ultima actualizare: 23/01/2019