Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Iulie, 2019

ANRCETI anunță concurs de selectare a companiei pentru executarea auditului situației financiare pentru anul 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă concurs pentru selectarea companiei de audit în vederea achiziționării serviciilor de auditare financiară a bugetului ANRCETI pentru anul 2018. Companiile de audit interesate să participe la concurs pot depune ofertele până la 30 ianuarie 2019, la adresa poștală a ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău sau prin fax (022) 222 885.

Compania de audit care va participa la concursul de selectare privind auditarea situației financiare a ANRCETI pentru anul 2018 trebuie să întrunească următoarele cerințe: descrierea succintă a activității companiei în domeniul auditului financiar, cu prezentarea experienței auditorilor care vor fi implicați în executarea auditului, propunerea financiară şi metodologia de audit propusă, perioada de efectuare a auditului, cu respectarea întocmai a termenelor indicate, precum și termenul rezonabil pentru prezentarea raportului auditorului. În procesul de selectare a câştigătorului concursului, ANRCETI va da preferinţă companiilor care au experienţă în domeniul auditului financiar al instituţiilor bugetare.

Informăm companiile interesate că ANRCETI ţine evidenţa contabilă în baza instrucţiunii „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 93 din 19.07.2010. Documentele şi informaţiile necesare efectuării auditului vor fi puse la dispoziţia companiei câştigătoare a concursului la 4 februarie 2019. Termenul limită de executare a raportului de audit este 28 februarie 2019.

Informaţii suplimentare la subiectul respectiv pot fi obţinute prin e-mail la adresa: ala.brinzaniuc@anrceti.md sau la telefon: 022 251 332. Persoană de contact: Ala Brînzaniuc, contabil-şef al ANRCETI.

23 ianuarie 2019

 

Informaţie prezentată de: Serviciul Relații Publice și Protocol al ANRCETI
Ultima actualizare: 23/01/2019