Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 August, 2022

A intrat în vigoare un nou regulament privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță că vineri, 19 ianuarie 2018, a intrat în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Hotărârea Consiliului său de Administrație nr. 54 din 28.12.2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice, prin care au fost aprobate o nouă redacție a Regulamentului privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice. Prin aceeași hotărâre au fost aprobate formularele tipizate ale cererilor (declarațiilor) pentru obținerea sau prelungirea licențelor de utilizare a canalelor și/sau frecvențelor radio și ale cererii (declarației) similare pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice.

Emiterea hotărârii menționate a fost condiționată de modificările și completările operate în Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, republicată în Monitorul Oficial nr. 399 – 410 din 17.11.2017 (în continuare - Legea nr. 241/2007), și Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011 (în continuare - Legea nr. 160/2011), care stabilesc noi cerințe privind autorizarea și licențierea activităților de întreprinzător.

Prin aprobarea noului Regulament ANRCETI a simplificat și a actualizat formularul tip al notificării, nomenclatorul tipurilor de rețele și servicii de comunicații electronice supuse regimului de autorizare generală, a completat Declarația informativă-tip prin care se confirmă înscrierea persoanei fizice sau juridice în Registrul public al furnizorilor cu o anexă ce conține condițiile de autorizare generală, care detaliază drepturile și obligațiile furnizorului stabilite de Legea nr. 241/2007.

În anexele Regulamentului se regăsesc toate formularele necesare pentru parcurgerea procedurii de autorizare generală. Formularele pot fi descărcate de pe pagina web oficială a ANRCETI, completate și remise de către persoanele interesate în adresa Agenției. În una din anexe se regăsește și formularul notificării privind sistarea furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice, care urmează, în cazul în care furnizorul dorește să renunțe la drepturile acordate prin regimul de autorizare generală, să fie completat și transmis ANRCETI.

Regulamentul stabilește că înscrierea în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, eliberarea Declarației informative-tip, precum și a duplicatului acesteia se efectuează gratis de către ANRCETI.

Formularele tipizate ale cererilor pentru obținerea sau prelungirea licențelor de utilizare a canalelor și/sau a frecvențelor radio și a resurselor de numerotare au fost elaborate de ANRCETI în temeiul prevederilor Legii nr. 160/2011. În hotărârea sa, ANRCETI s-a limitat la aprobarea formularelor respective pe motiv că toate condițiile, cerințele de formă și conținut, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea licențelor în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice sunt stabilite în Legea nr. 160/2011.

23 ianuarie 2018

Ultima actualizare: 23/01/2018