Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

Şedinţă publică pentru aprobarea hotărârilor de modificare a parametrilor de calitate a serviciului public de acces la Internet

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 29 noiembrie 2012, ora 14.00, convocarea unei şedinţe publice la care urmează să fie examinate şi aprobate proiectele de modificare şi completare a anexelor nr. 2 a Hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 şi nr. 23 din 03.08.2010 referitoare la parametrii de calitate pentru serviciul public de acces la Internet. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Proiectele au fost expuse spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 1 - 15 iunie 2012, după care ANRCETI, la solicitarea unor furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, a extins termenul de consultare până la 29 iunie, iar la 6 noiembrie 2012 a organizat o şedinţă de audieri publice pe marginea acestor documente. În urma analizei obiecţiilor şi propunerilor formulate de furnizorii-participanţi la şedinţă, ANRCETI a modificat parametrii vitezelor de transfer a datelor, conform condiţiilor de licenţă, pentru tehnologiile 4G, termenii de remediere a deranjamentelor tehnice şi de soluţionare a reclamaţiilor parvenite de la utilizatorii finali ai serviciilor de acces la Internet.

Primul proiect stabileşte 11 parametri tehnici şi administrativi de calitate a serviciului public de acces la Internet, printre care şi un set de parametri ce ţin direct de satisfacerea intereselor consumatorilor de servicii: termenul de remediere a deranjamentelor; frecvenţa reclamaţiilor utilizatorilor finali; frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente; frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării; termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali. Proiectul descrie modalităţile de măsurare a parametrilor de calitate şi regulile de publicare a acestora. El stabileşte, de asemenea, valorile minime recomandate de ANRCETI a parametrilor de calitate.

Cel de-al doilea proiect prevede aplicarea unui nou formular tip al informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet. După măsurarea parametrilor de calitate stabiliţi de ANRCETI, furnizorii vor completa formularul cu datele respective şi îl vor prezenta în modul stabilit ANRCETI. Totodată, ei au obligaţia să publice trimestrial informaţia despre parametrii de calitate pe paginile lor de Internet şi în oficiile comerciale.

Ambele proiecte urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013. Până la această dată furnizorii vizaţi vor asigura condiţiile necesare pentru  organizarea evidenţei şi măsurarea parametrilor de calitate prescrişi.

Conform Legii comunicaţiilor electronice, ANRCETI stabileşte, în corespundere cu standardele şi recomandările europene şi internaţionale, parametrii de calitate a serviciilor care se cer a fi măsuraţi, precum şi conţinutul, forma şi modalitatea în care informaţiile privind calitatea serviciilor furnizate vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali beneficiază de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile.

Alte detalii despre proiectele susmenţionate le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-312. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef Direcţie Reglementări Tehnice şi Standardizare a ANRCETI.

22 noiembrie 2012

Ultima actualizare: 28/11/2012