Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

Şedinţă publică pentru aprobarea a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 26 iulie 2012, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care vor fi examinate şi aprobate două proiecte de hotărâri: (1) privind stabilirea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în benzile de frecvenţe 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz şi (2) cu privire la modificarea şi completarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Primul proiect prevede eliberarea de către ANRCETI a trei licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 2500-2690 MHz, sub-benzile: 2500-2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz şi 2540-2560/2660-2680 MHz cu lărgimea de 40 MHz (în regim FDD - frequency-division duplex, 2x20 MHz) şi a unei licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 3600-3800 MHz, sub-banda: 3750-3800 MHz cu lărgimea de 50 MHz (în regim TDD - time-division duplex).

Conform Hotărârii Guvernului nr. 365 din 06.06.2012, licenţele pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 2500-2690 MHz vor fi eliberate prin încredinţare directă furnizorilor care au deja construite reţele şi furnizează în mod autorizat reţele şi servicii publice de telefonie mobilă în Republica Moldova, la cererile acestora depuse la invitaţia ANRCETI, în termen de până la 31 decembrie 2012. În cazul în care, până la această dată, una sau mai multe licenţe nu vor fi solicitate, ANRCETI va iniţia procedura de expunere la concurs a acestor licenţe. Licenţa pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 3600-3800 MHz va fi acordată prin concurs deschis organizat de ANRCETI cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, în termenele şi conform criteriilor şi procedurii stabilite de către ANRCETI.

Potrivit Notei informative, proiectul a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în intervalul 27 iunie – 20 iulie 2012. În această perioadă la ANRCETI n-au parvenit comentarii şi recomandări pe marginea proiectului.

Al doilea proiect a fost elaborat la solicitarea furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în scopul eliminării unor neclarităţi din Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate, neclarităţi legate de cesionarea tipurilor de resurse de numerotare. Proiectul stabileşte blocurile complete de numere şi tranşele de numere din aceste blocuri care pot face obiectul cererii de cesionare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotare. Totodată, proiectul prevede că avizul privind nedistorsionarea concurenţei, eliberat de către autoritatea de protecţie a concurenţei, va fi solicitat de ANRCETI numai în cazul cesionării licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio.

Nota informativă care însoţeşte proiectul precizează că acesta a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 31 mai – 22 iunie 2012. Pe marginea proiectului la ANRCETI au parvenit propuneri din partea SA „Moldcell” şi SRL „Arax-Impex”. Acestea sunt incluse în sinteza recomandărilor publicată pe site-ul oficial al ANRCETI.

20 iulie 2012

Ultima actualizare: 20/07/2012