Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Februarie, 2023

Consultarea publică a proiectelor privind analiza pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie și măsurile de reglementare preventivă a acestei piețe

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), a expus astăzi, 20 mai 2020, pe pagina web www.anrceti.md, spre consultare publică proiectul de analiză a pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie (Piața 1) și proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind măsurile de reglementare a pieței respective. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestor documente este 12 iunie 2020.

Proiectele supuse consultării publice au fost elaborate în conformitate cu Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, potrivit căreia ANRCETI identifică piețele relevante și efectuează analiza acestor piețe, în termen de 3 ani de la stabilirea unei măsuri anterioare, în scopul determinării faptului dacă piața relevantă este suficient de competitivă. În urma analizei efectuate ANRCETI are dreptul să impună, să mențină, să modifice sau să retragă obligațiile speciale preventive stabilite anterior.

Potrivit notei informative care însoțește documentele supuse consultării, Testul celor trei criterii a demonstrat că această piață este în continuare susceptibilă reglementării preventive, iar limitele geografice ale pieței în cauză au fost determinate drept teritoriul național. De asemenea, în urma efectuării iterației a V-a a analizei Pieței 1, în cadrul căreia au fost examinate o serie de criterii pe care ANRCETI le consideră corespunzătoare pentru piața dată, autorii acesteia au demonstrat că S.A.”Moldtelecom” continuă să dețină puterea semnificativă pe această piață.

În baza concluziilor, expuse în Analiza Pieței 1, autorii proiectelor propun menținerea obligațiilor speciale preventive, impuse anterior S.A. ”Moldtelecom”, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 12/2012.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poștă la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chișinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-303, Dumitru Griciuc, șef DRAS, 022-251-334, Petru Basiul, consultant DRAS.

20 mai 2020

Ultima actualizare: 20/05/2020