Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Ianuarie, 2023

ANRCETI va participa la prima şedinţă plenară a Grupului reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările membre ale Parteneriatului Estic

Directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), Sergiu Sîtnic, va participa, în perioada 21 – 22 martie, la prima şedinţă plenară a Grupului reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din cele şase ţări membre ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, R. Moldova, Ukraina), care se va desfăşura la Kiev, Ukraina.

În noiembrie 2011, ANRCETI a fost desemnată de reprezentanţii autorităţilor respective din ţările Parteneriatului Estic (PaE) în calitate de coordonator al procesului de constituire a acestei organizaţii, iar în septembrie 2012 a organizat la Chişinău în cooperare cu Comisia Europeană (CE) reuniunea a IV-a a autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările PaE, la care a fost constituit, prin semnarea unui memorandum de înţelelgere, Grupul reglementatorilor PaE. Documentul a fost semnat de reprezentanţii a patru ţări (Armenia, Georgia, R. Moldova şi Ukraina), la Kiev acesta urmează să fie semnat de Azerbaijan şi Belarus. 

Agenda reuniunii de la Kiev cuprinde un set de subiecte importante, printre care alegerea organelor de conducere a Grupului reglementatorilor PaE, discutarea şi aprobarea planului de activitate al noii organizaţii pentru anul 2013, examinarea rezultatelor analizei comparative a gradului de dezvoltare a telecomunicaţiilor şi a evoluţiei cadrului de reglementare a acestui sector din ţările PaE, analiză efectuată de compania Prisewaterhouse Coopers. 

În prima zi a reuniunii, directorul ANRCETI, Sergiu Sîtnic, va face o trecere în revistă a principalelor activităţi ale autorităţii pe care o conduce privind coordonarea procesului de constituire a Grupului reglementatorilor PaE şi a rezultatelor reuniunii de la Chişinău, iar în a doua zi – va prezenta proiectul planului de activitate al acestei organizaţii pentru anul 2013, proiect discutat şi coordonat în septembrie 2012 la Chişinău.

Crearea Grupului nominalizat este unul din obiectivele foii de parcurs a PaE, care urmăreşte scopul de a apropia statele membre ale PaE de Uniunea Europeană (UE). Obiectivul principal al Grupului este aprofundarea relaţiilor de cooperare între autorităţile de reglementare din cadrul PaE şi UE, coordonarea principiilor de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice pentru sporirea eficienţei şi predictibilităţii acestei activităţi. Noua organizaţie are misiunea de a asigura schimburi regulate de informaţii şi experienţă între reglementatorii din ţările PaE şi UE, armonizarea cadrului juridic naţional din ţările PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare.

Pentru atingerea acestor scopuri CE a acordat Grupului reglementatorilor PaE un proiect de asistenţă tehnică în valoare de 1 mil. de euro pe perioada 2013 – 2014. CE a desemnat în calitate de executant al acestui proiect compania internaţională Pricewaterhouse Coopers. În cadrul proiectului, vor fi organizate vizite de studiu la autorităţile de reglementare din ţările UE şi o serie de ateliere de lucru dedicate problemelor actuale de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice.

20 martie 2013

Ultima actualizare: 20/03/2013