Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Ianuarie, 2021

ANRCETI ANUNȚĂ CONSULTAREA PUBLICĂ A DOUĂ PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a plasat astăzi, 18 septembrie, spre consultare publică:

1) proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la aprobarea formularelor tip ale documentelor aferente procedurii autorizării desfășurării activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat și,
2) proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație (HCA) cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 19 din 13.02.2009.

Potrivit notei informative care însoțește primul proiect, acesta a fost elaborat în temeiul și în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 34) și are scopul actualizării și conformării la legislația în vigoare aferentă domeniului comunicațiilor electronice reglementat de ANRCETI.

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare formularele tip ale documentelor aferente procedurii autorizării desfășurării activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat.

Necesitatea elaborării proiectelor de hotărâre menționate mai sus, a fost condiționată de modificările operate, prin Legea nr. 185 din 21.09.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632), la Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679) în special, prin completarea cu art. 171, care prevede lista documentelor care trebuie să însoțească cererea pentru desfășurarea activităților la frontiera de stat, precum și referințele la modul de solicitare, acordare, suspendare şi de retragere a autorizării generale pentru activităţile de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat.

Prin urmare, în contextul completărilor expuse mai sus a Legii comunicațiilor electronice, decade necesitatea dublării prevederilor legii, de către ANRCETI, motiv care a stat la baza proiectului de hotărâre ce vizează abrogarea HCA nr. 19 din 13.02.2009. Consultarea publică se va desfășura până la 09 octombrie 2020, acesta fiind termenul - limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor respective.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poștă la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare, 134, MD-2012, Chișinău, prin fax: 022222885 și/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022251303, Dumitru Griciuc, șef DRAS, 022251312 Ala Baidauz, specialist DRAS.

Ultima actualizare: 18/09/2020