Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Septembrie, 2021

ANRCETI anunță ședința publică de aprobare a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru joi 22 iulie 2021, ora 10.00, şedinţa publică la care vor fi examinate şi supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie:

1) proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 48/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, însoțit de Nota informativă;
2) proiectul privind aprobarea Ghidului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 245/2020 pentru modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 privind protejarea accesului la Internet deschis, însoțit de Nota informativă.

Consultarea publică a proiectelor s-a desfăşurat în perioada 07.06 - 25.06.2021.Comentarii și recomandări la proiecte au parvenit din partea S.A.„Moldtelecom” și ”Orange Moldova” S.A. Poziția ANRCETI este expusă în Sinteza recomandărilor la proiectul 1 și Sinteza recomandărilor la proiectul 2.

Şedinţa publică se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom.

Persoanele interesate vor putea obține detalii despre accesul la ședința publică, în intervalul orelor 09.00-09.55 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022-251-355, 079899799.

19 iulie 2021

Ultima actualizare: 20/07/2021