Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Februarie, 2023

Valoarea pieţei serviciilor de acces la Internet la puncte fixe şi mobile a depăşit cifra de 883,2 milioane lei

Datele statistice raportate Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) de către furnizorii serviciilor de acces la Internet în bandă largă arată că piaţa acestor servicii a continuat în 2012 un trend ascendent practic pe toate segmentele, cea mai importantă creştere fiind înregistrată pe piaţa accesului la Internet la puncte mobile. Astfel, numărul utilizatorilor de acces dedicat la Internetul mobil (prin modeme şi cartele pentru date) a crescut timp de un an cu 53,6 mii (+43%) şi a alcătuit 178,5 mii, iar numărul celor care au accesat Internetul prin intermediul telefoanelor mobile şi smartfoane a depăşit cifra de 1 mil. 301,3 mii.

Conform datelor prezentate de cei trei operatori de reţele de acces la Internet la puncte mobile (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”), traficul mediu lunar de Internet per utilizator de telefonie mobilă a alcătuit 36,87 MB, iar traficul lunar generat de un utilizator de Internet dedicat a constituit 8,8 GB. 

În aceeaşi perioadă, numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet la puncte fixe a crescut cu 62 mii (+17,5%) şi a ajuns la 417,2 mii. Această creştere a fost determinată de sporirea cu 78% a bazei de abonaţi la Internet în baza tehnologiilor FTTx (Fiber to the premises). Conectările nete ale abonaţilor la Internet prin cablu TV au constituit 11,6%, iar prin reţele xDSL (Digital Subscriber Line) – cu 11,4%. Nivelul mai mic de creştere a numărului de conectări nete la Internet prin cablu TV şi reţele xDSL se explică prin substituirea acestor tehnologii, în special în mediul urban, cu reţele FTTx. La finele anului 2012, ponderea abonaţilor conectaţi la Internet prin reţele xDSL constituia 48,8%, prin reţele FTTx – 45,4% şi prin cablu TV – 5,6%. (Tehnologiile FTTx utilizează fibra optică până la locaţia abonatului sau până la un anumit punct din vecinătate, iar tehnologiile xDSL asigură transmiterea digitală a datelor prin liniile telefonice care oferă transmisiuni concomitente de voce şi date la viteze ridicate).

Din numărul total de abonaţi la serviciile de acces la Internet la puncte fixe – 388,7 mii sunt abonaţi persoane fizice şi 20,6 mii – persoane juridice. În funcţie de mediul de reşedinţă, 265,3 mii (63,6%) din totalul abonaţilor locuiesc în mediul urban, restul 151,9 mii (36,4%) – în mediul rural. Rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori ai republicii a sporit cu 1,8 puncte procentuale şi a depăşit nivelul de 11,7%. La 01.01.2012, valoarea medie a acestui indicator în spaţiul CSI era de 9,3%, iar în Europa – de 24,8%

În perioada de raport, veniturile operatorilor din serviciile transmisiuni de date şi acces la Internet la puncte fixe au crescut, faţă de anul 2011, cu circa 19,2% şi au depăşit cifra de 808,1 mil. lei, cea mai mare parte din această sumă – peste 653,4 mil. lei fiind obţinută din vânzarea serviciilor de acces la reţeaua globală. Vânzările efectuate de SA „Moldtelecom” au însumat 563,8 mil. lei (+24,2%), de SRL „Starnet” – 120,3 mil. lei (+13%) şi de SA „Orange Moldova” – 28,3 mil. lei (+ 4,4%). Volumul veniturilor agregate ale celorlalţi 55 de operatori de pe această piaţă a crescut cu 5,5% şi a alcătuit circa 95,7 mil. lei.

În aceeaşi perioadă, veniturile celor trei operatori de reţele mobile provenite din vânzarea serviciilor de acces dedicat la Internetul mobil au sporit, faţă de 2011, cu 30,8% şi au constituit peste 229,8 mil. lei. Drept rezultat, valoarea pieţei serviciilor de acces la Internet la puncte fixe şi mobile a depăşit cifra de 883,2 mil. lei. Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de acces la Internet la puncte fixe şi la puncte mobile a alcătuit 141,12 lei şi, respectiv, 126,29 lei.

În 2012, pe piaţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe au activat 58 de operatori. Cel mai mare jucător pe această piaţă – SA „Moldtelecom” – deţinea, la finele anului 2012, o cotă de piaţă, în funcţie de venituri, de 69,8%, SRL „Starnet” – de 14,9% şi SA „Orange Moldova” – de 3,5%. Ceilalţi 55 de operatori au împărţit împreună o cotă de piaţă de 11,8%.

Alte date despre evoluţia pieţei serviciilor de acces la Internet în anul 2012 le puteţi găsi pe pagina electronică a ANRCETI: www.anrceti.md, secţiunea Date statistice.

19 martie 2013

Ultima actualizare: 19/03/2013