Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Iulie, 2019

Relațiile contractuale au constituit principalul subiect al petițiilor examinate de ANRCETI în anul 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În anul 2018, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a primit și examinat 229 de petiții parvenite de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale, în scădere cu 5,8% față de anul 2017, arată raportul privind petiţiile parvenite la ANRCETI în decursul anului 2018.

Din totalul petițiilor examinate de către specialiștii ANRCETI, 90,4% (209 petiții) au vizat serviciile de comunicații electronice, iar 9,6% (20 petiții) au constituit petițiile legate de condițiile de furnizare a serviciilor poștale. Potrivit raportului, principala nemulțumire a utilizatorilor finali a fost relația contractuală cu furnizorii de servicii de comunicații electronice, semnalând în special aspecte legate de sumele expuse spre facturare sau datoriile acumulate (75 petiții), condițiile contractuale (47 petiții), condițiile de furnizare a serviciilor de comunicații electronice în roaming (43 petiții), modalitatea de tarifare a serviciilor (33 petiții), condițiile de furnizare a serviciilor poștale (14 petiții) etc.

Cele mai multe petiții au vizat activitatea S.A. „Moldtelecom” (122 petiţii), S.A. „Orange Moldova” (24 petiții), S.A. „Moldcell” (22 petiții), Î.S. ”Poșta Moldovei (20 petiții), S.R.L. ”Sun Communications” (11 petiții) și S.R.L.”StarNet Soluții” (10 petiții).

Petițiile întemeiate (34) au fost rezolvate în favoarea consumatorilor, în celelalte cazuri specialiștii ANRCETI le-au propus petiționarilor soluţii de alternativă pentru problemele semnalate, soluții care i-au ajutat să rezolve aceste probleme.

ANRCETI întocmește rapoarte privind petiţiile examinate de ea începând cu anul 2001. Datele despre situația la acest capitol se regăsesc în rapoartele anuale de activitate ale ANRCETI care sunt publicate pe pagina sa web oficială.

18 ianuarie 2019

Ultima actualizare: 18/01/2019