Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

Şedinţă publică de aprobare a modificărilor la formularele statistice pentru furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 20 decembrie 2012, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va fi examinat şi adoptat proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea modificărilor la formularele-tip de rapoarte statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul a fost elaborat de Agenţie în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi are scopul de a îmbunătăţi formularele statistice existente şi a le aduce în corespundere cu evoluţia tehnologică a pieţei de comunicaţii electronice. Autorii proiectului invocă drept motiv al revizuirii Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI şi apariţia pe piaţă a unor tehnologii şi servicii noi, în particular a serviciilor 4G lansate recent în R. Moldova.

ANRCETI a operat modificări în formularele CE-2 - Reţele şi servicii fixe (Anexa 2), CE-3 - Reţele şi servicii mobile (Anexa 3), CE-4 - Reţele şi servicii audiovizuale (Anexa 4), precum şi în Instrucţiunea privind completarea formularelor de rapoarte statistice ale furnizorului de comunicaţii electronice (Anexa 6).

În perioada 21 noiembrie – 7 decembrie 2012, documentul a fost supus consultării publice pe pagina de Internet a Agenţiei. Pe marginea acestuia la ANRCETI au parvenit comentarii şi propuneri din partea SRL “Arax-Impex” şi SA „Orange Moldova” care sunt publicate în Sinteza recomandărilor. Totodată, aceşti furnizori au solicitat ANRCETI să menţină în continuare termenului actual de raportare a datelor statistice de 45 de zile.

Nota informativă care însoţeşte proiectul precizează că după aprobarea hotărârii în cauză, ANRCETI va publica pe pagina sa de Internet formularele statistice şi Instrucţiunea modificate în baza Sintezei recomandărilor.

Alte detalii despre proiectul susmenţionat le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-352. Persoană de contact: Roman Bahnaru, şef interimar al Direcţiei Reglementări Tehnice şi Standardizare a ANRCETI.

17 decembrie 2012

Ultima actualizare: 17/12/2012