Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Februarie, 2019

Indicatorii pieței serviciilor TV contra plată înregistrează regres, în I jumătate a anului 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Datele statistice privind evoluția pieței serviciilor de televiziune (TV) contra plată (prin rețele de cablu și IPTV), agregate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în semestrul I al anului 2018, arată că principalii indicatori ai pieței respective au scăzut. Astfel, numărul de abonați la serviciile TV contra plată a scăzut, față de finalul anului 2017, cu 5,8 mii (-1,8%) și au totalizat 317,9 mii, iar volumul veniturilor provenite din vânzarea acestor servicii s-a micșorat cu 1,9 mil. lei (-2,3%) și a însumat 78 mil. 704,7 mii lei.

Diminuarea numărului total de abonați la serviciile TV contra plată a fost determinată de micșorarea bazei de abonați a operatorilor rețelelor de cablu, care s-a redus, timp de 6 luni, cu 17,9 mii (-9,7%) și a alcătuit 166,3 mii. Totodată, baza de abonați conectați la rețele IPTV s-a majorat cu 12,2 mii (+8,7%) și a totalizat 151,7 mii. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor TV contra plată, raportate la 100 de locuitori ai republicii, a scăzut cu 0,2 puncte procentuale și a alcătuit 9%.

Conform datelor prezentate ANRCETI de către furnizorii activi ai serviciilor TV contra plată, în șase luni ale anului 2018, din numărul total de abonați 52,3% au utilizat rețele IPTV, iar 47,7% — rețele prin cablu. Aceleași date arată că 60,9% din abonați au acces la semnalul TV în format digital și 39,1% — în format doar analogic.

Diminuarea volumului total al veniturilor provenite din vânzarea serviciilor TV contra plată a fost cauzată de scăderea vânzărilor realizate de furnizorii care operează atât rețele de cablu, cât și rețele IPTV. Cifra de afaceri a furnizorilor de rețele de cablu a scăzut, față de anul 2017, cu 1,8 mil. lei (-4,1%) și a alcătuit 41 mil. 504,7 mii lei, iar a furnizorilor de rețele IPTV a scăzut cu 67,3 mii lei și a totalizat 37,2 mil. lei. Urmare a acestei evoluții, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile TV contra plată a scăzut cu 6 lei (-13%) și a constituit 40,4 lei.

 

 17 septembrie 2018

 

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 18/09/2018