Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

31 Martie, 2023

În 15 ani de activitate ANRCETI s-a afirmat ca un reglementator matur al pieţei de comunicaţii electronice

Astăzi, 17 august, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aniversează împlinirea a 15 ani de activitate în domeniul reglementării sectorului de comunicații electronice și IT, unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei naționale. Directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, a menţionat, într-un interviu acordat săptămânalului „Capital Market” cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiinţarea ANRCETI, că echipa Agenţiei, pornind în anul 2000 pe un teren încă necunoscut pentru mulți, a traversat în anii ce s-au scurs perioade marcate de multiple provocări ca să ajungă în prezent un reglementator matur al unei piețe specifice.

Avem astăzi o piață a comunicațiilor electronice liberă, cu un grad ridicat al concurenței, orientată spre satisfacerea necesităților variate ale tuturor utilizatorilor de servicii, cu operatori care beneficiază de transparență și predictibilitate și sunt dispuși să facă investiții semnificative în infrastructura de comunicaţii electronice. Toate aceste lucruri au fost posibile și datorită măsurilor de reglementare luate de Agenție, a specificat Grigore Varaniţa.

El a subliniat că în toţi aceşti ani, pe fondalul liberalizării pieței de comunicații electronice și transpunerii în legislația națională a cadrului european de reglementare, Agenţia a acționat în mod consecvent pentru crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea pieţei, promovarea concurenței, stimularea investițiilor eficiente în infrastructură și satisfacerea intereselor consumatorilor de servicii.

Potrivit directorului, echipa Agenției a îndeplinit aceste obiective realizând câteva cicluri de analize de piață și impunând măsurile necesare pentru remedierea problemelor concurențiale identificate, reglementând tarifele la unele servicii cheie pentru funcționarea competitivă a piețelor, dar și printr-o serie de intervenții simetrice, precum ar fi implementarea portabilității numerelor telefonice, a formatului ”închis” de apelare a numerelor telefonice din Planul Național de Numerotare, eficientizarea utilizării frecvenţelor radio pentru furnizarea rețelelor/serviciilor publice de comunicații electronice mobile şi implementarea regimului de neutralitate tehnologică în utilizarea acestor resurse, adoptarea de măsuri dedicate informării și protejării intereselor legitime ale consumatorilor de servicii.

Consemnăm aici doar câteva exemple ce reflectă impactul direct al măsurilor luate de Agenţie asupra pieţei. Urmare a reglementării tarifelor la serviciile angro de terminare a apelurilor în reţelele de telefonie mobilă, nivelul acestora a scăzut cu 78%: de la 7 cenţi SUA la 1,53 cenţi, iar în reţelele de telefonie fixă – cu 81,8 %: de la 3,19 cenţi SUA la 0,58 cenţi. Această intervenţie a condus la intensificarea concurenţei pe pieţele de telefonie, în special pe cea de telefonie mobilă, la diminuarea tarifelor la apelurile naţionale şi apariţia unor oferte mai atractive pentru consumatori.

Lansarea portabilităţii numerelor telefonice în iulie 2013 a contribuit la creşterea libertăţii de alegere a utilizatorilor finali, dar şi la intensificarea concurenţei între operatorii de pe pieţele de telefonie. În perioada iulie 2013 - august 2015 de acest serviciu au beneficiat mai bine de 96,4 mii de utilizatori ai serviciilor de telefonie. Dintre aceştia peste 88 mii – au utilizat serviciul de portare a numerelor în reţelele de telefonie mobilă şi 8,4 mii – în reţelele de telefonie fixă.

Măsurile de reglementare a utilizării spectrului de frecvenţe radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile au creat condiţii favorabile pentru promovarea tehnologiilor noi şi dezvoltarea serviciilor în bandă largă. Urmare a punerii în aplicare a licenţelor respective eliberate de Agenţie, în anul 2008 au fost lansate, în premieră în ţara noastră, serviciile de comunicaţii mobile de generaţia a treia (3G), iar în anul 2012 – şi serviciile 4G. În 2014, Agenţia a eliberat celor trei operatori de comunicaţii mobile opt licenţe noi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 800, 900 şi 1800 MHz în condiţii de neutralitate tehnologică, regim care le oferă posibilitatea să aleagă şi să utilizeze orice tehnologie (HSPA, WIMAX, 3G, 4G/LTE, etc.) compatibilă cu tehnologia GSM. În ultimii nouă ani, pentru licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile operatorii de pe această piaţă au achitat per total taxe de licenţă în sumă de peste 1,7 mld. lei, bani care au fost viraţi integral la bugetul de stat.

Despre efectele activității de reglementare a Agenţiei asupra pieței de comunicații electronice putem judeca și după evoluţiile de pe această piaţă. Per total, în 15 ani cifra de afaceri în sectorul de comunicații electronice a crescut de 8,5 ori: de la 800 mil. lei, în anul 2000, la 6,8 mld. lei, în anul 2014. Practic, pe toate segmentele pieței de comunicații electronice s-a înregistrat o dinamică ascendentă.

Telefonia mobilă a avut creşteri dinamice atât în ceea ce priveşte numărul de utilizatori, care a sporit, în 15 ani, de mai bine de 40 de ori: de la 111,5 mii, în anul 2000, la 4,3 mil. în anul 2014, cât şi în ceea ce priveşte traficul de voce mediu lunar realizat de un utilizator, care a crescut de peste patru ori: de la 52 minute, în anul 2000, la 211 minute, în anul 2014.

Deşi numărul de abonaţi la serviciile de telefonie fixă a crescut în anii 2000-2014, cu 100,6% şi a ajuns la 1,2 mil., traficul total de voce în reţelele fixe s-a micşorat, ceea ce a condus la diminuarea traficului realizat în medie lunar de un utilizator de telefonie fixă de la 262 minute, în anul 2002, la 250 minute, în anul 2014.

În anii ce s-au scurs, serviciile de acces la Internet au cunoscut o ascendenţă continuă, numărul abonaţilor la aceste servicii (Internet fix şi mobil) înregistrând o creştere spectaculoasă: de la 13,8 mii, în anul 2002, la 2,2 mil., în anul 2014. În ceea ce priveşte viteza accesului la Internetul fix, potrivit datelor site-ului specializat www.netindex.com, R. Moldova se clasează, la capitolul viteză de încărcare a datelor, pe locul 9 în lume (cu 30 Mbps) şi la capitolul viteză de descărcare a datelor – pe locul 14 (cu 36,4 Mbps).

Numărul total de abonaţi la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale a crescut în această perioadă cu mai bine de 35%: de la 202,3 mii abonaţi, în anul 2005, la peste 274 mii abonaţi, în anul 2014, creştere determinată în temei de sporirea numărului de abonaţi la serviciul de televiziune digitală.

Potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie realizat la finele anului 2014 de compania de cercetare a pieţei XPLANE, pe un eşantion reprezentativ de 1150 de persoane, s-au arătat satisfăcuţi de calitatea serviciilor de telefonie mobilă şi fixă circa 88% şi, respectiv, 93% din respondenţi, de calitatea Internetului fix şi Internetului mobil – peste 77% şi, respectiv, circa 55%, iar de calitatea serviciului de televiziune contra plată – 78% din participanţii la sondaj.

17 august 2015

Ultima actualizare: 17/08/2015