Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

Astăzi se împlinesc 12 ani de la înfiinţarea ANRCETI

La 17 august 2012 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a rotunjit 12 ani de la fondare. În 2000 ANRCETI a fost una din primele autorităţi de reglementare în acest domeniu create în spaţiul CSI, iar în 2011 i s-a încredinţat misiunea de a fi coordonator al procesului de creare al Grupului reglementatorilor din ţările membre ale Parteneriatului Estic, fapt ce confirmă creşterea vizibilităţii ANRCETI pe plan regional şi european, precum şi al gradului de apreciere a activităţii acesteia dat de autorităţile de reglementare din alte ţări europene.

Cu prilejul împlinirii a 12 ani de la înfiinţarea ANRCETI, Consiliul de Administraţie adresează un mesaj de felicitare angajaţilor autorităţii de reglementare, partenerilor ei, tuturor celor care au lucrat şi continuă să contribuie la buna funcţionare a acesteia.

Stimaţi colegi,

Aniversarea fondării ANRCETI este un frumos prilej pentru a Vă adresa sincere felicitări însoţite de înalta noastră recunoştinţă pentru munca, dăruirea şi contribuţia  Dumneavoastră adusă la promovarea cadrului de reglementare a comunicaţiilor electronice şi dezvoltarea acestui sector important al economiei naţionale.

Măsurile luate în ultimii doi ani de către ANRCETI în vederea reglementării preventive a pieţelor de servicii de comunicaţii electronice, implementării portabilităţii numerelor telefonice, trecerii la formatul de tip „închis” de apelare a numerelor de telefonie fixă au contribuit în mod esenţial la stimularea concurenţei loiale, crearea condiţiilor egale de dezvoltare a afacerilor pentru jucătorii de pe piaţă, protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale utilizatorilor finali.

Comunicaţiile electronice şi tehnologiile informaţionale se schimbă mai rapid decât orişicare alt sector al economiei naţionale, fapt care înaintează cerinţe tot mari faţă de ANRCETI. Avem încrederea că prin conlucrare eficientă, susţinere reciprocă, aplicarea în practică a profesionalismului şi experienţei angajaţilor ANRCETI vom reuşi să facem faţă acestor cerinţe şi să asigurăm funcţionarea pieţelor de comunicaţii electronice în condiţii de concurenţă, în beneficiul consumatorilor finali de servicii.

Cu ocazia aniversării ANRCETI, Vă dorim, stimaţi colegi, multă sănătate, prosperitate, bucurii de la cei dragi, noi succese în munca Dumneavoastră pe care o faceţi întru binele concetăţenilor noştri.

Consiliul de Administraţie al ANRCETI

 

17 august 2012

Ultima actualizare: 17/08/2012