Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Decembrie, 2021

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) adresează felicitări tuturor lucrătorilor din sectorul TIC, angajaţilor Agenţiei cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale care este sărbătorită la 17 mai.

 

Stimaţi colegi!

Anul curent sărbătorirea Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are o dubla însemnătate pentru că marchează şi împlinirea a 145 de ani de la înfiinţarea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT). In anul 1865, chiar înainte de inventarea telefonului, s-a pus piatra de temelie pentru crearea unei organizaţii mondiale care şi-a propus să sprijine lumea să comunice fără discriminare şi obstacole.

Tema propusă de UIT pentru acest an „Un oraş bun, o viaţă mai bună cu tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (TIC)” consună cu tema expoziţiei World Expo – 2010 de la Shanghai „Un oraş bun, o viaţă mai bună”, expoziţie la care participă şi R. Moldova.

Ţara noastră, membru cu drepturi depline al UIT, şi-a asumat cu responsabilitate misiunea de a folosi potenţialul TIC pentru îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor săi, a asigura accesul echitabil la informaţie şi cunoştinţe prin intermediul TIC, acces care permite fiecărui cetăţean să-şi fructifice aspiraţiile sale. R. Moldova a acumulat experienţa necesară privind asigurarea accesului la serviciile din domeniul TIC în oraşele mari. Astăzi putem afirma că locuitorii municipiilor Chişinău şi Bălţi, altor oraşe mari au posibilitate de a alege din mai multe oferte serviciile de care au nevoie şi care le convin din punct de vedere al preţului şi calităţii. Avem certitudinea că în următorii ani de aceleaşi posibilităţi vor beneficia şi locuitorii din celelalte localităţi ale ţării.

La 145 de ani de la înfiinţarea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor şi 134 de ani de când a fost inventat telefonul ne aşteptăm ca piaţa moldovenească de comunicaţii să continue sa crească prin iniţiativa investitorilor, iscusinţa managerilor, dar şi prin creşterea gradului în care cetăţenii R. Moldova realizează că serviciile de comunicaţii le pot face viaţa mai bună, munca mai uşoară, clipele de relaxare mai bogate. Agenţia va face tot posibilul să sprijine această creştere asigurând condiţii egale de dezvoltare a afacerilor pentru toţi participanţii la piaţa de comunicaţii, şi va proteja în acelaşi timp drepturile şi interesele legitime ale utilizatorilor de servicii.

Cu prilejul sărbătorii de astăzi, adresăm sincere urări de bine şi de sănătate tuturor angajaţilor din sectorul TIC. Vă dorim mult succes, prosperitate şi multă satisfacţie de pe urma muncii pe care o faceţi întru binele concetăţenilor noştri.

Consiliul de Administraţie al ANRCETI

17 mai 2010

Ultima actualizare: 17/05/2010