Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Februarie, 2023

ANRCETI a stabilit termenii de implementare a portabilităţii numerelor telefonice în reţelele mobile şi fixe

Furnizorii reţelelor şi serviciilor publice de telefonie mobilă şi fixă vor asigura împreună cu administratorul bazei de date centralizate (BDC) lansarea serviciului de portabilitate a numerelor telefonice în reţelele mobile la 1 mai 2013 şi în reţelele fixe – la 31 iulie 2013. Aceşti termeni au fost stabiliţi de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în hotărârea sa privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în R. Moldova.

Documentul a fost adoptat în scopul realizării Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013. Planul stabileşte un set de acţiuni pe care ANRCETI, furnizorii de reţele şi servicii de telefonie mobilă şi fixă şi Administratorul BDC le vor întreprinde în anii 2012 – 2013 pentru implementarea portabilităţii numerelor în aceste reţele.

Potrivit Planului, administratorul BDC şi furnizorii de telefonie mobilă şi fixă vor elabora condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, pe care Consiliul de Administraţie al ANRCETI le va aproba până la 25.12.2012. Ulterior furnizorii de telefonie mobilă vor semna contractele respective cu administratorul BDC şi vor opera modificările necesare în reţelele sale în scopul lansării serviciului de portabilitate a numerelor telefonice la 1.05.2013. Furnizorii de telefonie fixă vor efectua lucrări similare pentru a asigura lansarea acestui serviciu în reţelele sale la 31.07.2013. Administratorul BDC va asigura, până la 25.04.2013, finalizarea lucrărilor de organizare şi testare a bazei de date pentru lansarea serviciului de portabilitate a numerelor în reţelele mobile, iar până la 25.07.2013 – a lucrărilor de ajustare şi testare a BDC pentru lansarea acestui serviciul în reţelele fixe.

Prin aceeaşi hotărâre Consiliul de Administraţie a instituit Grupul de lucru pentru monitorizarea şi controlul implementării portabilităţii numerelor care întruneşte specialişti din cadrul ANRCETI, reprezentanţi ai furnizorilor şi administratorului BDC. Grupul de lucru şi ANRCETI vor monitoriza şi întocmi rapoarte trimestriale privind progresul în îndeplinirea Programului de implementare a portabilităţii numerelor care ulterior vor fi publicate pe pagina web a ANRCETI. La finele anului 2013 grupul de lucru şi ANRCETI vor evalua rezultatele implementării portabilităţii numerelor în reţelele mobile şi fixe şi vor întocmi raportul respectiv care va fi postat pe pagina web a ANRCETI.

Proiectul hotărârii susmenţionate a fost discutat şi adoptat în cadrul unei şedinţe publice a Consiliului de Administraţie al ANRCETI desfăşurată la finele săptămânii trecute. La ea au participat furnizorii care operează reţele de telefonie mobilă şi fixă, precum şi reprezentantul întreprinderii cu capital străin (ÎCS) „NP Base” SRL, întreprindere creată de compania „MEDIAFON” UAB – câştigătorul concursului de selectare a administratului BDC pentru implementarea portabilităţii numerelor.

Amintim că în urma concursului, organizat de ANRCETI în perioada 6 – 13 august 2012, Comisia de concurs a nominalizat compania „MEDIAFON” UAB din Lituania drept câştigător al concursului. În baza acestei decizii, Consiliul de Administraţie al ANRCETI a emis o hotărâre prin care a desemnat compania nominalizată câştigător al concursului. Ulterior, după crearea de către „MEDIAFON” UAB, conform procedurii legale, a ÎCS „NP Base” SRL, Consiliul de Administraţie prin hotărârea sa a desemnat această întreprindere, controlată de „MEDIAFON” UAB, în calitate de administrator al BCD pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în R. Moldova.

Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care permite acestora să-şi păstreze numărul de telefon atunci când se transferă la alţi furnizori de telefonie. Acest serviciu a fost implementat în mai bine de 50 de ţări ale lumii, inclusiv în cele 27 ţări ale Uniunii Europene (UE). Implementarea serviciului de portabilitate a numerelor în R. Moldova este prevăzută de Legea comunicaţiilor electronice şi corespunde standardelor UE pentru acest sector.

16 octombrie 2012

Ultima actualizare: 17/10/2012