Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Decembrie, 2023

A fost extins termenul de consultare a proiectului condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor radio din banda 2500-2690 MHz

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă prelungirea termenului de consultare publică, pe pagina sa de Internet, a proiectului Hotărârii Consiliului de Administraţie privind aprobarea condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 22 august 2012.

ANRCETI a decis să extindă termenul de consultare publică a proiectului nominalizat la solicitarea SA „Orange Moldova”. Documentul a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI la 26 iulie 2012, consultarea urmând să se încheie la 17 august 2012.

Proiectul stabileşte, în temeiul art. 24 alin. (1) şi (3) din Legea comunicaţiilor electronice, condiţiile de utilizare a frecvenţelor radio din banda 2500-2690 MHz, sub-benzile: 2500-2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz şi 2540-2560/2660-2680 MHz, cu lărgimea de 40 MHz, pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre de acces radio în bandă largă, în standardele LTE (Long Term Evolution – evoluţie de termen lung), servicii care sunt cunoscute sub denumirea de servicii de generaţia a patra (4G). Condiţiile de licenţă sunt parte integrantă a licenţei 4G şi conţin cerinţe care urmează a fi respectate întocmai de către viitorii titulari ai licenţelor 4G.

Potrivit Notei informative, autorii proiectului califică condiţiile de licenţă drept nediscriminatorii, proporţionale şi obiectiv justificate în raport cu tipul reţelei şi serviciilor care vor fi furnizate de către titularii licenţelor 4G. 

Persoanele interesate pot expedia comentariile şi propunerile sale asupra proiectului, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-312.

16 august 2012

Ultima actualizare: 16/08/2012