Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Februarie, 2019

ANRCETI a publicat valorile parametrilor de calitate ale patru tipuri de servicii de comunicaţii electronice măsurate de furnizori în trimestrul I al anului 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială Informaţiile privind valorile parametrilor de calitate ale serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și de televiziune contra plată în trimestrul I al anului 2018, măsurate de către 135 de furnizori de comunicații electronice și Raportul ANRCETI privind rezultatele monitorizării informațiilor respective. Prin publicarea acestor date, ANRCETI își propune să familiarizeze consumatorii cu nivelul de calitate a serviciilor pe care aceştia le folosesc sau intenţionează să le achiziţioneze.

Parametrii de calitate a serviciilor nominalizate se referă, în principal, la termenele de conectare la reţea şi de începere a furnizării serviciului respectiv, viteza de transfer al datelor, termenele de remediere a deranjamentelor tehnice în reţea, frecvenţa reclamaţiilor parvenite de la consumatori şi termenele de soluţionare a acestor reclamaţii, etc.

Potrivit raportului, din cei 142 de furnizori care au obligația de a măsura și prezenta ANRCETI parametrii de calitate a serviciilor prestate 135 – și-au onorat această obligație, șapte furnizori au neglijat obligația dată, iar 27 de furnizori au publicat informațiile respective pe paginile proprii de Internet. Lista celor șapte furnizori și lista furnizorilor care au măsurat și prezentat ANRCETI informaţiile respective se regăsesc în anexele raportului nominalizat.

Obligația furnizorilor de a măsura, publica și prezenta ANRCETI valorile parametrilor de calitate ale serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și televiziune contra plată este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015.

Conform hotărârii menționate, furnizorii de comunicații electronice au obligația să măsoare trimestrial parametrii de calitate ale serviciilor prestate, să publice informaţiile privind valorile măsurate ale acestor parametri în oficiile comerciale şi/sau pe paginile proprii de Internet, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune şi să prezinte aceste informații ANRCETI cu 10 zile înainte de data publicării lor.

ANRCETI publică pe pagina sa web oficială informațiile privind valorile parametrilor de calitate ale serviciilor de comunicații electronice măsurate de furnizori cu începere din 1 ianuarie 2014. Toate informațiile la această temă se regăsesc pe site-ul oficial al ANRCETI la adresele http://anrceti.md/fileupload/77 și http://anrceti.md/parametri_calitate_trimestrial.

16 mai 2018

Ultima actualizare: 16/05/2018