Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Iulie, 2024

Numărul abonaţilor la serviciile în bandă largă la puncte fixe a crescut cu 39,4%

În primul trimestru al anului curent, numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe a crescut, în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 39,4% şi a ajuns la circa 292,8 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori ai republicii, a sporit cu 2,3 puncte procentuale şi a atins nivelul de 8,2%, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) despre evoluţiile pe acest segment de piaţă

Specialiştii Agenţiei explică dezvoltarea rapidă a serviciilor în bandă largă prin creşterea cererii şi a gradului de disponibilitate a serviciilor date, inclisiv în zonele rurale ale republicii, demonopolizarea accesului transfrontalier la traficul Internetului global şi majorarea numărului de operatori care au acces direct la reţeaua globală şi oferă servicii de acces la Internet altor operatori de pe această piaţă.

În perioada de referinţă, circa 23,7 mii de persoane au devenit abonaţi la serviciile de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe. Cei mai mulţi abonaţi – peste 17,9 mii (75,8% din numărul noilor abonaţi) – a conectat la reţeaua sa SA „Moldtelecom”. Companiile „Starnet” şi „Sun Communications” au majorat baza lor de abonaţi cu 3,9 mii (16,5%) şi, respectiv, cu circa 1 mie (3,8%). Ceilalţi operatori au efectuat 3,9% din conectările nete. 55% din numărul noilor abonaţi au fost conectaţi la Internet prin intermediul reţelelor de fibră optică, 37,2% - prin tehnologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), iar 8% - prin reţelele de cablu TV.

Potrivit datelor ANRCETI, la finele primului trimestru, cea mai semnificativă cotă de piaţă, în funcţie de numărul de abonaţi, – de 70,9% - a fost deţinută de SA „Moldtelecom”. Compania „Starnet” deţinea o cotă de 17,9% , iar restul operatorilor ce activează pe această piaţă deţineau împreună o cotă de 11,2%.

În aceeaşi perioadă, volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a sporit, faţă de primul trimestru al anului trecut, cu 18,3% şi a depăşit cifra de 147,3 mil. lei. Această creştere a fost determinată, în temei, de majorarea volumului de vânzări efectuate de companiile „Starnet” şi „Moldtelecom”. Vânzările primului operator au crescut cu circa 81,4% şi au depăşit 25,3 mil. lei, iar celui de-al doilea operator – cu 10,6% şi au alcătuit peste 96,7 mil. lei. Volumul total al vânzărilor realizate de restul operatorilor de pe această piaţă a sporit cu 9,5% şi a ajuns la 25,3 mil. lei.

Amintim că în primul trimestru numărul de abonaţi la serviciile de acces mobil în bandă largă prin reţelele 3G a crescut cu circa 13,4% şi a atins cifra de 137,9 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii raportată la 100 de locuitori a constituit 3,9%. Cumulativ numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe şi mobile s-a majorat, faţă de începutul anului curent, cu 10,2% şi a ajuns la 430,6 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii a atins nivelul de 12,09%.

Conform prognozelor ANRCETI pentru 2011, în acest an numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe şi puncte mobile va spori cu 35 – 40% şi va urca la 350 mii şi, respectiv, 165 mii. Rata de penetrare a serviciilor în bandă largă la puncte fixe, raportată la 100 de locuitori ai republicii, va atinge nivelul de 10%, iar la puncte mobile – de 4,7%.

Alte date despre piaţa serviciilor de acces la Internet în trimestrul I al anului 2011 le puteţi găsi pe pagina de Internet a Agenţiei: www.anrceti.md, în secţiunea „Evoluţia pieţei".

16 mai 2011

Ultima actualizare: 16/05/2011