Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Iunie, 2023

ANRCETI anunţă audieri publice asupra a două proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) invită furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, alte persoane interesate, la o şedinţă de audieri publice asupra proiectelor de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie cu privire la impunerea obligaţiilor speciale furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (piaţa 4) şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă (piaţa 5). Şedinţa va avea loc luni, 21 martie 2011, la ora 14.00, în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Proiectele au fost expuse pe pagina de Internet a Agenţiei pentru consultare publică în perioada 14 ianuarie – 07 februarie 2011. La cererea scrisă a unor furnizori termenul de consulare publică a fost prelungit până la 21 februarie 2011. Toate comentariile şi recomandările parvenite, în această perioadă, la Agenţie, pe marginea celor două proiecte sunt reflectate în sinteza recomandărilor. În acest document este expusă şi poziţia ANRCETI faţă de fiecare recomandare ce se conţine în sinteză.

Proiectele au fost elaborate în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi se bazează pe hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă şi pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix nr. 29 şi nr. 30 din 28.09.2010. Prin hotărârile susmenţionate Consiliul a desemnat furnizorul SA „Moldtelecom cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă şi pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix.

În cele două proiecte ANRCETI a stabilit pentru furnizorul desemnat cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, un set de obligaţii speciale preventive de natură să contribuie la soluţionarea problemelor concurenţiale existente pe pieţele susmenţionate. Aceste obligaţii vizează asigurarea accesului la unele elemente specifice ale reţelei, asigurarea transparenţei, inclusiv publicarea ofertei de referinţă pentru acces, neadmiterea discriminării altor furnizori, controlul preţurilor şi orientarea acestora la costuri, evidenţa contabilă separată.

16 martie 2011

Ultima actualizare: 16/03/2011