Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

27 Septembrie, 2020

ANRCETI are un nou director adjunct

Astăzi, 15 noiembrie, directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), Grigore Varaniţa l-a prezentat, în cadrul unei şedinţe de lucru a autorităţii, pe noul director adjunct al ANRCETI, Corneliu Jaloba. El a fost numit în această funcţie prin Hotărârea Guvernului nr. 903 din 13.11.2013 pe un termen de patru ani. Până la numire a lucrat în calitate de şef al Direcţiei Securitate Informaţională şi Certificate ale Cheilor Publice din cadrul ÎS Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”.

Corneliu Jaloba este născut la Chişinău, are 40 de ani. În 1995 a absolvit Universitatea Tehnică din Moldova, facultatea calculatoare, informatică şi microelectronică. A început activitatea profesională în 1996 la ÎS Centrul de Evidenţă Documentară a Populaţiei „Registru”, unde a activat până în anul 2004, avansând de la funcţia de inginer până la cea de şef al secţiei tehnologii de protecţie a informaţiei. În perioada 2004 - 2005 a lucrat vice director general al Departamentului Tehnologii Informaţionale, iar în anii 2005 - 2009 a exercitat funcţiile de vice director şi director de direcţie din cadrul Ministerului Dezvoltării Informaţionale.

Este autor al proiectelor „Registrul de Stat al Medicamentelor” şi „Registrul de Stat al băuturilor alcoolice. Timbrul de calitate a vinului” şi coautor al proiectelor „Registru de Stat al Populaţiei şi Unităţilor de Drept în Republica Moldova” şi „Registrul Transportului şi conducătorilor auto”. Corneliu Jaloba este căsătorit, are un copil.

Conform Legii comunicaţiilor electronice, ANRCETI este condusă de Consiliul de Administraţie, constituit din preşedintele Consiliului care este şi directorul ANRCETI şi doi membri ai Consiliului – directori adjuncţi ai ANRCETI. Fostul director adjunct al ANRCETI, Ion Pochin, a fost eliberat din funcţie în baza cererii de demisie prin Hotărârea Guvernului nr. 692 din 4.09.2013.

Album Foto

15 noiembrie 2013

Ultima actualizare: 15/11/2013