Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Aprilie, 2023

Şedinţă publică pentru aprobarea proiectelor de modificare şi completare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60-67, 69-75 din 23.12.2010

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 21 iunie, ora 14.00, o şedinţă publică la care vor fi examinate şi aprobate proiectele de modificare şi completare a hotărârilor sale nr. 60-67, 69-75 din 23.12.2010 cu privire la impunerea obligaţiilor speciale furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (piaţa 3) şi în reţelele individuale de telefonie mobilă (piaţa 7). Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol.

Proiectele au fost expuse spre consultare publică pe pagina de Internet a Agenţiei în perioada 13 februarie – 5 martie 2012, după care ANRCETI, la solicitarea unor furnizori, a extins termenul de consultare până la  26 martie 2012. Pe 27 aprilie curent ANRCETI a desfăşurat o şedinţă de audieri publice la care au fost discutate obiecţiile şi recomandările unor furnizori  pe marginea proiectelor, precum şi aspecte legate de cuantumul tarifelor pentru terminarea traficului internaţional în reţelele fixe şi mobile. 

În urma audierilor publice, la solicitarea furnizorilor, ANRCETI a demarat analiza suplimentară a impactului reglementărilor privind ajustarea la costuri a tarifelor maximale pentru terminarea apelurilor, inclusiv a celor internaţionale, în reţele fixe şi mobile asupra sectorului de comunicaţii electronice. Pornind de la faptul că furnizorii nu au avut obiecţii la prevederile proiectelor în ceea ce priveşte tarifele maximale pentru terminarea apelurilor către numerele independente de locaţie şi numerele non-geografice scurte, ANRCETI consideră necesar de a aproba aceste tarife.

Nota informativă care însoţeşte proiectele propuse pentru aprobare precizează că acestea  vizează, în principal, stabilirea preţului maxim – de 0,0772 lei/minut (fără TVA) – pentru terminarea apelurilor iniţiate de la numere din Planul Naţional de Numerotare şi destinate numerelor independente de locaţie şi numerelor non-geografice scurte, cu aplicare din 01.07.2012.

ANRCETI menţionează că celelalte subiecte cuprinse în proiectele iniţial supuse consultării publice vor face obiectul unor proiecte suplimentare de hotărâri.

15 iunie 2012

Ultima actualizare: 15/06/2012