Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2019

Actele permisive eliberate de către ANRCETI vor putea fi solicitate prin intermediul Ghișeului unic

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Astăzi, 15 februarie 2019, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), instituie în activitatea sa Ghișeul unic pentru eliberarea și gestionarea actelor permisive. Astfel, furnizorii care activează în domeniul comunicațiilor electronice, dar și antreprenorii care intenționează să desfășoare activități în acest domeniu, au posibilitatea de a depune notificări privind intenția furnizării rețelelor publice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului și cereri/declarații pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actelor permisive, eliberate de către ANRCETI, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP).

SIA GEAP va permite solicitanților să depună notificările și cererile privind eliberarea, prelungirea, reperfectarea actelor permisive on-line, prezentându-se o singură dată la sediul ANRCETI pentru ridicarea actului permisiv solicitat. Totodată, solicitările de acte permisive parvenite în adresa ANRCETI, pe suport de hârtie, precum și licențele eliberate, semnate olograf, vor fi digitizate și introduse în SIA GEAP, astfel ca eliberarea lor să aibă loc prin intermediul acestui sistem.

Totodată, amintim că ANRCETI eliberează, conform Nomenclatorului actelor permisive eliberate persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activității de întreprinzător (Anexa nr.1 la Legea nr.160/2011) următoarele acte permisive: autorizare generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice, autorizare de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat, licență pentru utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și licență de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice.

Astfel, cererile de solicitare a actelor permisive pot fi completate on-line pe portalul www.actpermisiv.gov.md sau la sediul ANRCETI de pe str. Ștefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012, of. 401. Telefon de contact: 022 251377.

SIA GEAP a fost realizat în cadrul unui proiect inițiat de Guvernul Republicii Moldova cu suportul financiar al Băncii Mondiale. Implementarea acestui sistem va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritatea publică emitentă.

15 februarie 2019

Ultima actualizare: 15/02/2019