Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Aprilie, 2019

Până la 20 ianuarie, furnizorii de comunicații electronice sunt obligați să prezinte ANRCETI valorile măsurate ale parametrilor de calitate a serviciilor în trimestrul IV al anului 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) amintește furnizorilor de servicii publice de comunicații electronice despre necesitatea de a prezenta ANRCETI, până la 20 ianuarie 2019, informațiile privind valorile măsurate în trimestrul IV al anului 2018 pentru patru tipuri de servicii: telefonie fixă, acces la Internet, telefonie mobilă și televiziune. Obligația respectivă este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015.

Conform acestor hotărâri, furnizorii au obligația să publice informațiile trimestriale privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii de comunicații electronice în oficiile comerciale și/sau pe paginile lor de Internet, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune și să prezinte aceste informații ANRCETI cu 10 zile înainte de data publicării lor.

Prezentarea și publicarea valorilor parametrilor de calitate pentru tipurile de servicii sus-menționate se efectuează în baza formularelor tipizate aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 2 din 03.02.2016. Furnizorii vor descărca formularele respective de pe pagina web oficială a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/fcat9, le vor completa în modul cuvenit și ulterior le vor remite ANRCETI.

Formularele completate vor fi expediate la ANRCETI în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului la oficiul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD-2012), sub luare de semnătură sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI. Suplimentar, furnizorii vor prezenta formularele la ANRCETI în formă electronică la adresa de e-mail: raport.calitate@anrceti.md.

Informaţii suplimentare despre procedura de măsurare, prezentare și de publicare a valorilor parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii pot fi găsite pe pagina web a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/parametrii_de_calitate sau la tel: 022 251 331.

14 ianuarie 2019

Ultima actualizare: 14/01/2019