Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

Volumul total al veniturilor înregistrate în sectorul de comunicaţii electronice continuă să crească uşor

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa de Internet Raportul privind evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în trimestrul II al anului 2012. Conform datelor raportate de operatorii de pe cele patru pieţe monitorizate de ANRCETI (comunicaţii mobile, telefonie fixă, acces la Internet şi transmisiuni de date, difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale), în trimestrul II al anului curent, volumul total al veniturilor obţinute din vânzarea serviciilor de comunicaţii electronice a ajuns la 1 mld. 583,3 mil. lei.

În această perioadă, creşteri ale veniturilor au fost înregistrate pe două pieţe: ale serviciilor transmisiuni de date şi acces la Internet la puncte fixe şi serviciilor de comunicaţii mobile. Veniturile obţinute pe prima piaţă au sporit, faţă de trimestru II al anului trecut, cu 12,3% şi s-au ridicat la 186,85 mil. lei, iar pe piaţa a doua – cu 2,02% şi au atins cifra de 921,1 mil. lei. Totodată, veniturile obţinute din vânzarea serviciilor de telefonie fixă au alcătuit circa 390,4 mil. lei (-5%), iar cele din serviciile de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale – 78,3 mil. lei.

Cele mai semnificative venituri medii lunare per utilizator (ARPU) au fost înregistrate pe pieţele accesului la Internet la puncte fixe şi la puncte mobile: de 136,74 lei şi, respectiv, 117,7 lei. Valoarea acestui indicator pe piaţa serviciilor de telefonie fixă a fost de 109,62 lei, pe piaţa comunicaţiilor mobile – 80,5 lei, iar pe piaţa serviciilor TV multicanal (servicii furnizate prin reţele de cablu, IPTV, reţele satelit şi reţele MMDS) – 51,33 lei.

În perioada de raport, numărul total al utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice a sporit, faţă de primul trimestru al anului 2012, cu 2,4% şi a ajuns la 5 mil. 729 mii. Din acest număr 67,8% sunt utilizatori ai serviciilor de comunicaţii mobile, 20,8% – ai telefoniei fixe, 6,7% – ai Internetului şi 4,7% – ai serviciilor TV multicanal. Urmare a acestei evoluţii, la 30.06.2012 rata de penetrare a serviciilor de comunicaţii mobile raportată la 100 de locuitori ai republicii constituia 109,2%, a serviciilor de telefonie fixă – 33,4%, a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe – 10,8% şi a serviciilor TV multicanal – 7,5%.

În trimestrul II al anului 2012, pe cele patru pieţe de comunicaţii electronice au activat în total 207 operatori. Cei mai mulţi operatori activează pe pieţele serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale şi accesului la Internet la puncte fixe: 127 şi, respectiv, 53 de operatori. Pe piaţa de telefonie fixă activează 24 de operatori, iar pe cea a comunicaţiilor mobile – 3 operatori.

13 septembrie 2012

Ultima actualizare: 13/09/2012