Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Aprilie, 2023

O delegaţie a ANRCETI participă la forumul Comunităţii Regionale în domeniul Comunicaţiilor

O delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în frunte cu directorul acestea Sergiu Sîtnic participă, în perioada 12 – 13 iunie, la şedinţa anuală a Consiliului conducătorilor administraţiilor naţionale de telecomunicaţii a Comunităţii Regionale în domeniul Comunicaţiilor (CRC), care se desfăşoară la Aşhabad, capitala Turkmenistanului.

La reuniunea CRC participă delegaţii din statele-membre ale CSI, ţări din Europa de Est, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale de profil. Agenda şedinţei cuprinde un set de probleme legate de pregătirea administraţiilor naţionale de telecomunicaţii din ţările membre ale CRC pentru participarea la forurile mondiale în domeniul telecomunicaţiilor, radiocomunicaţiilor şi standardizării organizate anul curent de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, de utilizarea spectrului de frecvenţe, discutarea proiectului Declaraţiei cu privire la principiile formării tarifelor pentru serviciile de telefonie mobilă aplicate în cadrul achitărilor reciproce între operatorii din ţările membre ale Comunităţii Regionale, examinarea rapoartelor privind activitatea Comitetului Executiv şi a comisiilor CRC.

Raportul Comisiei CRC pentru coordonarea activităţii autorităţilor de reglementare a telecomunicaţiilor va fi prezentat de directorul ANRCETI, Sergiu Sîtnic. El a fost ales preşedinte al comisiei de către membrii acestea, la propunerea Comitetului Executiv al CRC, în octombrie 2011 în cadrul unei şedinţe desfăşurate la Chişinău.

CRC a fost creată în decembrie 1991 de către administraţiile naţionale de telecomunicaţii din ţările CSI în scopul coordonării interstatale a activităţilor în domeniul comunicaţiilor şi poştei. CRC întruneşte 12 membri cu drepturi depline, inclusiv ministerul de ramură din R. Moldova, şi 8 membri cu statut de observator. Comisia CRC pentru coordonarea activităţii autorităţilor de reglementare a telecomunicaţiilor activează din 2007 şi are menirea de a dezvolta relaţiile de cooperare, schimburile de experienţă şi informaţii între autorităţile în cauză, a elabora recomandări pentru eficientizarea procesului de reglementare a acestui sector.

12 iunie 2012

Ultima actualizare: 12/06/2012