Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Decembrie, 2021

Ședința publică de aprobare a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) comunică despre desfășurarea, la data de 16 iunie 2020, ora 10.00, a şedinţei publice, la care vor fi examinate și supuse aprobării două proiecte de hotărâri: 1) proiectul privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administrație și 2) proiectul privind aprobarea formularelor-tip ale actelor aferente activității de furnizare a serviciilor poștale. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol.

Ambele proiecte de hotărâri au fost supuse consultării publice în perioada 11 februarie - 6 martie 2020, timp în care în adresa ANRCETI nu au parvenit careva propuneri pe marginea proiectelor nominalizate.

Potrivit notei informative care însoțește primul proiect, acesta prevede modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI ce vizează condițiile generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare și utilizarea canalelor sau frecvențelor radio, condițiile speciale de licență pentru utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone, utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate, utilizarea numerelor naționale scurte de forma 116(xxx), utilizarea numerelor independente de locație în rețelele de comunicații electronice, utilizarea numerelor non-geografice pentru rețelele mobile virtuale. Totodată, acest proiect prevede modificări și la hotărârea privind stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică.

Operarea modificărilor hotărârilor sus-menționate a fost condiționată de modificările operate la Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, prin Legea nr. 135/2017, dar și de modificările operate la Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător nr. 451/2001, prin Legea nr. 185/2017. Scopul acestui proiect este actualizarea și aducerea lui în concordanță cu legislația în vigoare aferentă domeniului comunicațiilor electronice.

Conform notei informative care însoțește al doilea proiect, elaborarea acestuia are ca scop îmbunătățirea conținutului Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 18/2016 cu privire la aprobarea Formularului-tip al notificării privind furnizarea serviciilor poştale, Certificatului-tip privind înregistrarea în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale și Notificării privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale (în continuare – HCA nr.18/2016), în vederea clarificării sensului unor prevederi ale acesteia, dar și conformarea la Legea nr. 41/2020 pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016. Având în vedere multitudinea de rectificări, dar și necesitatea completării actului cu formulare noi, autorii proiectului propun abrogarea HCA nr. 18/2016 printr-o altă hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI.

Detalii suplimentare despre proiectele incluse în agenda ședinței Consiliului de Administraţie al ANRCETI le puteţi obţine la telefoanele 022 251 303 și 022 251 312.

12 iunie 2020

Ultima actualizare: 12/06/2020