Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru vineri, 14 decembrie 2018, ora 14.00, ședință publică de examinare și aprobare a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație: 1) pentru modificarea Regulamentului (.pdf) cu privire la furnizarea serviciilor comunicaţii electronice accesibile publicului, 2) pentru stabilirea cerințelor și măsurilor (.pdf) necesare pentru ca utilizatorii cu dizabilități să beneficieze de acces echivalent la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului. Ședința va avea loc în incinta ANRCETI, bd. Ștefan cel Mare, 134, et. 5, sala de ședințe și protocol.

Primul document a fost supus consultării publice pe site-ul ANRCETI în perioada 14.09.2018 - 05.10.2018. Propunerile și recomandările parvenite pe marginea documentului menționat se regăsesc în sinteza recomandărilor și sinteza obiecțiilor și propunerilor. Potrivit notei informative, modificarea documentului respectiv a fost condiționată de amendamentele operate, prin Legea nr. 185/2017 și Legea nr. 135/2017, la Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (în continuare – Legea nr.241/2007), dar și de unele aspecte privind drepturile utilizatorilor finali la alegerea și utilizarea serviciilor de comunicații electronice, la încheierea unui contract, cerințele esențiale ale contractului, obligațiile legate de rezilierea unui contract, precum și obligațiile furnizorilor de a pune la dispoziția publicului informații transparente, comparabile, adecvate și actualizate privind prețurile și tarifele aplicabile, dar și condițiile standard pentru obținerea accesului și utilizarea serviciilor furnizate utilizatorilor finali.

În urma măsurilor propuse, utilizatorii finali vor beneficia, în special, de un nivel minim de siguranță juridică în relațiile lor contractuale cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, având în vedere că clauzele contractuale, condițiile, calitatea serviciilor, modalitățile de reziliere a contractului și de suspendare a serviciului, măsurile de compensare și modalitatea de reglementare a litigiilor vor fi prevăzute în contract.

Al doilea document, a fost consultat public în perioada 21 septembrie - 11 octombrie 2018. Potrivit notei informative care însoțește proiectul respectiv, acesta a fost elaborat în temeiul art. 8, art. 65, art. 67 și art. 83 al Legii nr. 241/2007 și are scopul de a stabili anumite măsuri speciale, care urmează a fi respectate de către furnizorii de servicii de comunicații electronice, pentru ca persoanele cu dizabilități să poată avea acces la servicii de comunicații electronice calitative și la prețuri accesibile, adaptate nevoilor lor speciale, în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. Măsurile respective sunt menite să încurajeze punerea, de către furnizori, la dispoziția acestora a unor echipamente terminale specifice de comunicații electronice care oferă servicii și funcții adaptate nevoilor lor speciale.

Autorii proiectul susțin că la baza elaborării acestui proiect a stat analiza efectuată a datelor și informației prezentate de către 14 furnizori de servicii de comunicații electronice, în special de telefonie și acces la Internet. Propunerile parvenite pe marginea documentului respectiv de la furnizorii ce activează pe piața serviciilor de comunicații electronice se regăsesc în sinteza recomandărilor și sinteza obiecțiilor și propunerilor.

Informații suplimentare despre proiectele menționate le puteți obține la telefonul: 022-251-330.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul al doilea este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

11 decembrie 2018

Ultima actualizare: 12/12/2018